Кога ли председателят на ОбС-Дряново ще подаде оставка?


Уважаеми съграждани!
Днес, в деня, в който трябваше да се проведе сесия на Общинския съвет, се получи уведомление от председателя на Съвета г-н Галин Герганов, с което той отказва да позволи на новите общински съветници Стефка Пенкова и Ивайло Лисичков да положат клетва. Заявява, че няма да участва в заседания на Общинския съвет, докато Административният съд не се произнесе по жалбата на д-р Нено Ненов във връзка с прекратяване мандата му на общински съветник.

За съжаление, от днешното заседание на Общинския съвет отсъстват и общинските съветници от ГЕРБ – г-жа Преслава Демирева, г-жа Надя Кукурякова, д-р Теодора Мъглова, г-н Константин Йорданов от Коалиция на ЗЕЛЕНИТЕ и г-н Милен Стоянов от ПП „Воля“ и всичко това за мен е саботаж към работата на Община Дряново и престъпление към гражданите на Дряново.

Категорично заявявам, че по случая ще бъдат използвани всички законни методи, за да бъдат защитени правата на гражданите. Във връзка с главата „Престъпления против избирателните права на гражданите“ от Наказателния кодекс ще бъде сигнализирана Прокуратурата за случило се днес и отговорност ще се търси на председателя и заместник председателите на Общинския съвет, както и на всички, които днес забравиха за какво са избрани в местната власт .

Държа да отбележа, че негласуването на редица важни въпроси от дневния ред на днешното заседание спъва работата на Общината и не позволява да се изпълняват проектите, заложени в капиталовата програма, и тези, по които сме кандидатствали по европейски програми, както и проектите с национално финансиране. Ще се забавят във времето и казуси, свързани с гражданите на община Дряново, Общинската програма за закрила на детето, както и решения с инвеститорски интерес и казусът за промяна в кръговото кръстовище, който е обвързан със срока за започване ремонта на улица „Шипка“. Надявах се днес всички тези важни въпроси да получат своето решение и да бъдат в полза на гражданите и общината, но това не се случи.

Твърдя, че председателят на Общинския съвет грубо погази закона, тъй като жалбата на д-р Нено Ненов до Административния съд не спира по- нататъшните действия на Общинския съвет – полагане на клетва от новите общински съветници. Видно е, че г-н Галин Герганов не се интересува от интересите на гражданите и от развитието на общината, а обслужва тяснопартийни интереси, затова си позволявам да кажа, че за мен е редно той незабавно да си подаде оставката.

Днешното грубото погазване на закона няма да остане без последици и на виновните ще им бъде потърсена съдебна отговорност.

Трифон Панчев – кмет на община Дряново

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА!

Всеки изминал ден стават все по-странни неща в този малък град – Дряново. Една шепа политици, които и те не знаят за какво се пъчат, за какво се карат и какво делят. Едни общински съветници, боядисани в зелена боя, които по всякакъв начин се опитват да налапат кокала и да не го дават на никой, уви, това не става. Бегли опити правят в Общинския съвет, където имат един председател със странен политически капацитет и управленски опит, който се вживява в ролята не на председател, а на кмет или на министър-председател. Сетихте ли се за кого говорим… Галин Герганов. Човекът, който мотае с действията си развитието на града, но в крайна сметка е просто една кукла на конци. Както се пее в една песен „Не е ли време да изхвърлим боклука…“. Време е за оставки!


Коментари