КМЕТЪТ НА ТРОЯН Г-ЖА МИХАЙЛОВА… ЗАГЪРБИЛА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ, ПОСТАВИ ТРОЯН НАД ВСИЧКО – ЧАСТ ПЪРВА

В началото на септември започва ремонтът на входа на града!


Г-жо Михайлова, измина почти една година от последното интервю, което дадохте за нашата медия.  Случиха се много неща! Нека да поговорим за тях!

– Какви проекти осъществява в момента Община Троян?

Съдено ми е да работя по тежки проекти, които решават дългосрочни проблеми на жителите на общината. Тези проекти са неблагодарни, често остават незабелязани, не носят политически дивиденти. За сметка на това са нужни и дават перспектива на общината. Водният цикъл, който приключихме преди две години е такъв проект. Минахме през сериозни трудности, но решихме проблемите с ВиК системата на града за десетилетия напред. Това е проект, който ще ползват нашите деца и нашите внуци.

Сега на дневен ред е темата с отпадъците. Към края сме с подготовката на проект за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци и компостираща инсталация. Този проект ще ни позволи да работим за постигане на националната цел в сферата на отпадъците – до 2020 г. боклукът, който стига до депо да намалее наполовина. Ако не успеем троянци ще плащат висока такса смет.  Гражданите вероятно няма да разберат за този проект, но той има изключително важно значение за размерът на такса битови отпадъци. Към края сме на подготовка на проект за изграждане на трета клетка на депото за битови отпадъци и на рекултивация на първа и втора клетка.

Голяма група проекти е посветена на повишаване на публични и на частни сгради. Работим по 11 проекта на стойност над 11,5 млн. лв. финансирани от Националната програма за енергийна ефективност и ОП „Региони в растеж“. Ще санираме изцяло почти всички важни публични сгради – сградите, в които се помещават Община Троян, Районен съд, Районна прокуратура, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията, Общинска служба „Земеделие“; сградите на Читалището, на „Пожарна безопасност“, на „Местни приходи“, сградата на БКС на ул. „Любен Каравелов“. Готвим проект за саниране на сградата на МВР. В ход на саниране са общо 25 сгради както по Националната програма, така и по ОП „Региони в растеж“, частни сгради, в които живеят 386 домакинства.

Работим по проект, финансиран от Община Троян и Програма „Красива България“ за ремонт на сградата на Музея.

Очакваме подписване на договори с Програмата за развитие на селските райони за реконструкции в Музея, Галерия „Серякова къща“, Читалището. Ще направим основен ремонта на улиците „Любен Каравелов“ и „Стефан Караджа“, с което ще изпълним Програмата за възстановяване на улиците след водния цикъл.

Готвим проекти за реконструкция на градския площад, за реконструиране на зелените площи в парк „Капинчо“, градинката до Художественото училище и пред киното.

– Кога започва ремонтът на входа на град Троян?

Надявам се Постановлението на Министерски съвет за финансиране да бъде прието до дни и в началото на септември работата да започне. Готови сме веднага след като бъде прието постановлението да открием процедура по ЗОП за закупуване на бордюри. Ще започнем работа по възстановяване на част от тротоарите, а останалите ще бъдат ремонтирани следващата година.

– Ще бъде ли преасфалтиран пътя от табелката на село Орешак до Троянски манастир?

Имаме готов проект за този толкова важен за общината участък. Обсъдихме задълбочено проекта с жителите на Орешак и приехме техните мнения. Съобразихме се с очакванията за проектиране на велоалея, за начина на паркиране, за организацията на движение. Проектът е на стойност 3 543 000 лв. и е невъзможно да бъде финансиран от общинския бюджет. Подадохме проекта за финансиране от Програмата за развитие на селските райони. За съжаление в хода на оценка на проектите бяха променени критериите, като бе взето странното решение, че ползватели на общинските пътища са само жителите на населените места до които водят. По този начин излиза, че пътят се ползва само от жителите на Орешак и проектът остана под черта, поради това, че се ползва от малко хора. Националното сдружение на общините ме упълномощи като зам. председател на сдружението  да възразя остро срещу този подход, който засегна близо 90 общини, пред Министъра на земеделието и да поискам ново отваряне на програмата през 2017 г.  Програмата ще бъде отворена отново през декември и се надявам тогава да успеем.

А какво се случва с водата в махалите Длъжковска, Шошковска и Маргатина ще разберете утре…

Коментари