Кметът на Троян връчи приза за „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“ за 2014г.


Призът  „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“ бе учреден през миналата 2014 г. със заповед  на кмета на Община Троян г-жа Донка Михайлова.

Като цяло идеята, философията на приза е поощряването на собствениците на места за настаняване към коректното изпълнение на задълженията си към Общината, произтичащи съответно от Закона за туризма. Метода, по който се изчислява е процентното съотношение между декларирани,  съответно заплатени нощувки и капацитета на обекта. Освен към коректност и лоялност  методът  подтиква и към постигането на една по висока ефективност,  която се изразява в по-високата заетост  на обекта във времето или преодоляването на сезонността, което говори за един добър и  успешен маркетингов и мениджърски подход и като цяло за добрата колективна работа в туристическия обект.

Съгласно Закона за туризма, обобщавайки най-разпространените туристически категории на територията на Общината се оценяваха:  стаи за гости, къщи за гости, семеен хотел и хотел. Всяка от тези категории има своя собствена специфика, свой чар, а и  те са най-разпространения вид категоризация в Общината. Град Троян може да се похвали с много добре развитата настанителна база в категориите стаи за гости и къщи за гости. От 22 населени места  на общината почти няма населено място,  в което да няма категоризирани стаи или къщи за гости . Паралелно с това в общината има достатъчен брой високо категорийни семейни хотели и хотели ( да припомня, че почти всяка година някой от тях получава национално признание).  Подобен тип високо категорийни обекти има  както в административния център – гр. Троян, така и в курортните ни зони Чифлик, Бели Осъм, Шипково и Орешак.

Г-жа Михайлова връчи наградите:

Категория :

стаи за гости: „Десислава“ с.Орешак

Къща за гости: „При Орехите“ с.Орешак.

Семеен хотел: „Каза Арт“ с.Орешак и

Хотел: „Фея“ с.Чифлик.

 

Маргарита  Генкова

„Връзки с обществеността и протокол“

Коментари