Кметът на Община Троян ще направи публичен отчет пред гражданите на общината за изминаващия мандат 2011 – 2015 г.


На 10.09.2015 г. от 17:30 ч., в салона на Община Троян, кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова ще направи отчет на Мандат 2011 г. – 2015 г.

Кметът ще представи пред жителите на общината, представители на институции и местния бизнес отчет в съответствие с управленската програма от 2011 г.

Мандат 2011-2015 г. се характеризира с това, че е граничен за два програмни периода, свързани с политиките на Европейския съюз. В рамките на тези четири години са процедирани и изпълнени важни за общината проекти, залегнали в Общинския план за развитие на Община Троян през периода 2007-2013 г. и същевременно са разработени стратегическите документи за развитие на общината през настоящия програмен период 2014-2020 г.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари