Кметът на Община Троян събра отговорни институции и животновъди за диалог относно предизвикателствата и проблемите в сферата


На 14 януари се проведе договорената в края на изминалата година среща с животновъдите от община Троян, по инициатива на Областния консултативен съвет по животновъдство и кмета на Община Троян.

Домакин на обсъждането беше г-жа Михайлова, а сред официалните лица присъстваха г-жа Надежда Василева от Областната земеделска служба, д-р Огнян Гечев, началник на отдел „Здравеопазване на животните“ в „Областна дирекция по безопасност на храните“; г-жа А. Кехайова, представител на Държавен фонд „Земеделие“, г-н Йочко Йочев, председател на Областния консултативен съвет по животновъдство.

25 В началото кметът на Общината приветства събралите се над 40 представители на животновъдния бранш и кметове на населени места. Пожела им годината да бъде спорна и успешна. Г-жа Михайлова изказа удовлетворението си от засиления интерес към животновъдния сектор в последните години в Троянска община. „Имаме пълна осъзнатост за важността на сектора, за трудностите, които преживявате и полагаме сериозни усилия да ви помагаме във вашите много отговорни усилия“, добави още кметът.

Пред животновъдите бяха представени информация за измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистрация на животновъдни обект, идеята и перспективите пред Фермерския пазар, който стартира в края на миналата година. Коментирани бяха и възможностите за кандидатстване за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г. от Местната инициативна група. Общо беше разбирането, че Община Троян се е справила успешно с предоставянето, в изключително кратки срокове, за ползване от животновъдите на пасища, мери и ливади след промените в Закона за земите, влезли в сила през 2015 г.

Животновъдите имаха възможност да зададат всички въпроси, които ги вълнуват към присъстващите представители на институции. Сред тях, с особена тревога бяха обсъждани състоянието на горските пътища и пораженията на земеделските имоти от безстопанствените животни. Кметът на Община Троян г-жа Михайлова се ангажира подобни срещи се превърнат в регулярни.

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари