Кметът на Община Троян направи равносметка за изтичащия мандат 2011 г. – 2015 г.


Салонът на Община Троян събра над 100 човека, които на 10.09.2015 г., по покана на кмета на общината присъстваха на отчет за управленски мандат 2011 г. – 2015 г.

Пред общински съветници, представители на бизнеса, представители на институции, директори на училища и детски градини, граждани г-жа Михайлова представи един различен, нетрадиционен поглед към мандата и предложи провокация, под формата на кратък филм, за случилото се през изминалите четири години.

В края на управленския мандат г-жа Михайлова направи равносметка, както на постигнатите резултати, така и на нещата, които не са изпълнени. „За много от проблемите си мислим, че ако сега започвахме наново, щяхме да ги решим по друг начин и щяхме да изберем по-пряк път, за да достигнем до желания резултат“, сподели в началото г-жа Донка Михайлова.

Кметът на Общината направи обзор на управленската философия, следвана по време на мандат 2011 г. – 2015 г. При управлението са спазвани няколко важни принципа. На първо място, за успешното управление е търсен баланс на политиките – баланс между инфраструктурата и културата, между спорта и здравеопазването, между образованието и финансовата устойчивост на общината, подход, при който една общност може да се развива успешно. Важен фактор в управлението на една институция е приемствеността. Кметът на Общината даде пример с изпълнението на проекти. През годините Общината, в качеството си на бенефициент или партньор, администрира общо 41 проекти, като 9 от тях са договорени в мандата на управление на г-н Минко Акимов. „Разбирането ни е било, че трябва да се опрем на резултатите на нашите предшественици и да надграждаме над тях. Само по този начин общината може да върви напред“, сподели кметът г-жа Михайлова.

По време на управленски мандат 2011 – 2015 г. в центъра на случващото се са поставяни гражданите и отстояването на достойнството и самочувствието на троянци. Ръководството насочи усилията си към диалог с жителите на общината, изградени бяха консултативни и квартални съвети. Голяма част от тях спомогнаха за реализирането на различни инициативи и дейности. „Стремежът ни винаги е бил да бъдем в диалог с гражданите на общината, да чуваме мнението, различно от нашето и по този начин да създаваме добрите решения“, подчерта кметът г-жа Михайлова.

По време на четири годишното управление е спазван принцип, в който Кметът и ръководството на общината вярват – личната и професионална почтеност. Г-жа Михайлова изказа удовлетворение, че всеки член на управленския екип на общината може да застане пред жителите и да каже „Аз управлявах честно“.

В края на отчета кметът на Община Троян изказа специална благодарност към жителите на общината, за проявената търпимост, най-вече при изпълнението на  проекта воден цикъл, за разбирателството в трудните моменти. Кметът благодари и на различните институции и организации за съвместната работа през годините, както и на представителите на бизнеса, които са двигател на процеса за намаляване на безработицата.

Не на последно място, г-жа Михайлова изказа специална благодарност към Председателя на общински съвет – Троян и общинските съветници, които през годините са били единни в случаите, в които става дума за важни неща от съдбините на общината.

Отчетът на кмета на Община Троян е достъпен на официалната страница на общината – http://troyan.bg/news/news1/1611-otchet-na-kmeta-donka-mihailova-za-mandat-2011-2015.html.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари