Кметът на Ловеч сключи 22 договора за предоставяне под наем на помещения в бившата стоматология


В четвъртък кметът Минчо Казанджиев сключи 22 договора за предоставяне под наем на помещения в сградата на бившата стоматологична поликлиника в Ловеч. 14 от тях са за стоматологични кабинети, шест за зъботехнически лаборатории и едно за медикодиагностична лаборатория. От досега заетите кабинети само един не е нает отново, той вече е свободен.
Съгласно договорите наемателите ще плащат месечна наемна цена в размер на 6,50 лв. на кв. м за стоматологичните кабинети и 6 лв на кв. м за зъботехническите лаборатории, а за общите части, които ползват – по един лв. на кв. м, както е според решението на общинския съвет от март т. г.
Договорите за наем на недвижим имот, общинска собственост, се сключват за срок от пет години, като наемодателят имат право да извършва проверки за начина на стопанисване на имота и при установяване на нарушения да прекрати безусловно договора. Наемателят е длъжен в седемдневен срок от сключване на договора да застрахова имота, инсталациите и съоръженията от свое име и за своя сметка в полза на наемодателя срещу риск стихийни бедствия, както и да внесе две месечни наемни вноски за гаранция. Текущите ремонти и поправки при повреди са за сметка на наемателя. Актуализиране на размера на месечния наем по сключения договор се извършва ежегодно с годишния процент на инфлацията.

Коментари