Кметът на Ловеч връчи на 24 читалища договорите за допълнително финансиране


Днес кметът на Ловеч Минчо Казанджиев връчи на 24 читалища от общината договори за допълнително финансиране. Техни 31 проекта ще получат общо 15 хил. лв.ловеечч5

Община Ловеч обяви тази година конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на община Ловеч съгласно изискванията на Правилника за функционирането на Общински проектен фонд. 25 читалища подадоха 33 проектни фиша. Одобрени са седем проекта за попълване на библиотечния фонд с нови книги – на читалищата в Славяни, Владиня, Баховица, Чавдарци, Хлевене, Дренов и Горан, пет за прекарване на интернет връзка (Скобелево, Гостиня, Пресяка, Брестово и кв. Продимчец), три за закупуване на нова компютърна конфигурация (Радювене, Йоглав и Гостиня), четири за подпомагане организирането на чествания, годишнини, събори, спектакли и концерти (Славяни, Баховица и два на „Зорница 2010“), пет за пътувания за участие в събори и фестивали (Слатина Умаревци, Пресяка, Радювене, Горан), шест за закупуване на носии, сценични костюми и реквизити (Лисец, Дойренци, Лешница, Малиново, Смочан, Абланица) и един проект за закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна техника (Александрово).

Ловеч може да се похвали като водеща в читалищната дейност община, родиха се нови читалища, развиха се нови дейности, получиха се множество награди, каза кметът на официалната церемония. Той призова представителите на читалищата от общината: „Нека за Ловеч се заговори още повече благодарение на вашите изяви“. Казанджиев увери, че и занапред общината ще продължи да е съпричастна към делата на читалищата. Пред него бяха поставени най-належащите проблеми на тези културни институти, повечето от тях са свързани с наложителни ремонти по сградния фонд.

От своя страна от читалищата специално благодариха на кмета за проявената подкрепа – и с рехабилитацията на материално-техническата база, и с допълнителното финансиране, и с увеличаването на субсидираните бройки – от 64 през първата година от мандата (2011 г.) на 74 тази година.

Коментари