Кметът инспектира ремонтните дейности по ул. „Д-р Спас Бояджиев“ и ул. „Незабравка“


През изминалата седмица кметът Донка Михайлова инспектира работата по обекти от капиталовата програма на община Троян: реконструкция на ул. „Д-р Спас Бояджиев“ и изграждане на тротоари по ул. „Незабравка“.

Spas BoyadjievВ момента се работи по втори етап от реконструкцията по ул. „Д-р Спас Бояджиев“. Премахнати са старите основи на улицата, старите бордюри и тротоарни плочи. По участъка от улицата е положена нова основа с дебелина 35 см. – минерал бетон, както и нови бордюри и тротоарни плочи. В началото на месец август предстои фирмата изпълнител, „Инфрастроежи“ ООД, гр. Севлиево, да асфалтира участъка.

По ул. „Незабравка“ в гр. Троян се премахват старите тротоарни плочи, които са в много лошо състояние. Предвидено е полагане върху цименто-пясъчен разтвор на нови вибропресовани тротоарни плочи, с размер 40/40/5 см. Към момента участъкът от ул. „Минко Радковски“ до ул. „Радецки“, от двете страни е почти завършен. Предстои работа по участъка от ул. „Минко Радковски“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. Договор за изпълнение на обекта е сключен с фирма „Мирчев Електрик“ ЕООД, гр. Троян.

При работата и на двата участъка предварително се изгражда подземно трасе за полагане кабели на кабелните оператори.

 

Община Троян

Коментари