Кампания за безопасно и отговорно ползване на интернет и мобилните устройства от учениците в община Тетевен


На 8-ми и 9-ти ноември 2018 година, по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община Тетевен, се проведе Кампания за безопасно и отговорно ползване на интернет и мобилните устройства от учениците. Основният фокус на кампанията бе да се повиши дигитално-медийната грамотност и умения при децата, да се запознаят с опасностите от онлайн тормоза и сексуалната експлоатация, с основните правила за безопасен интернет, с компютърните и телефонни вируси, както и по какъв начин да се предпазят от тях.

Инспектор Любомир Тулев изнесе лекции в училищата на територията на община Тетевен, като запозна учениците с реалните рискове на онлайн комуникацията и акцентира на възможността във всеки един момент да бъдат изложени на неподходящо съдържание или да станат жертва на измама. Кампанията бе с послание ,,Бъдете внимателни, сърфирайте безопасно“ и по време на провеждането й бяха раздадени брошури, изготвени от МКБППМН, в които се описват основните правила за сигурност и безопасност в интернет, видовете насилие в мрежата, културното общуване и възможните опасности онлайн.

Инспектор Тулев е един от водещите експерти по киберсигурност в Аматас, сертифициран е в областта на киберсигурността и защита на информацията. Започнал е своята кариера като инспектор в специализирания сектор ,,Киберпрестъпност“ на ГДБОП-МВР. Участвал е в международни киберразследвания в сътрудничество с ФБР, Европол, Интерпол и редица други чуждестранни правоохранителни органи. Тийм лидер е на групата за борба с онлайн незаконното съдържание, в това число и сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца.

Коментари