Как да гласуваме на местните избори и референдума в неделя


С колко бюлетини ще се гласува?

Най-много с пет бюлетини, най-малко с три. Рекордьори по брой бюлетини, с които ще са гласува, са селата с над 100 души около София. Жителите им ще трябва да пуснат бюлетина за кмет на кметство, за кмет на съответния район в столицата, за кмет на София , за листа за общински съветници в столичния общински съвет и за референдума. Градове с районно деление в България са още Пловдив и Варна.

В общините без районно деление избирателите ще гласуват с три бюлетини – за кмет на общината, за общински съветници и трябва да отговорят с „да“ или „не“ на въпроса от референдума. Избирателите в населените места в общините, които са с над 100 жители, ще гласуват и за кмет на съответното населено място.

Как ще се гласува за общински съветници?

Бюлетина за общински съветници
Бюлетина за общински съветници

За пръв път на тези местни избори избирателите ще имат право да гласуват преференциално за листата за общински съветници. На бюлетината те трябва да отбележат името на партията, за която са решили да гласуват, в квадратчето отляво и, ако предпочитат определен кандидат от лисатата за общински съветници, да отбележат номера му в листата в кръгчетата отдясно. Имената на кандидатите за общински съветници няма да присъстват на бюлетините, така че за да гласувате за някого, предварително трябва да знаете неговия номер. Избирателите имат право само на една преференция, т.е. трябва да отбележат само един номер.

Как се изчислява преференциалния вот?

Бюлетина за кмет на община
Бюлетина за кмет на община

Като база за изчисляване на преференциалния вот ще се използва т.нар. общинска избирателна квота или гласовете, които са необходими на дадена партия за избор на един общински съветник. За всяка община тази квота е различна и зависи от броя на избирателите и от избирателната активност в деня на вота.

Общинската избирателна квота се изчислява като броят на действителните гласове, подадени в съответната община се разделя на броя на общинските съветници. 7% от този резултат ще са необходими за пренареждане на листата за общински съветници.
На предишните местни избори в София например действителните гласове са били 460 950. Гласовете, неоходими за вкарването на един общински съветник са били 7 557. Това означава, че за пренареждането на листата са необходими 529 преференциални гласа. Още един пример. На предишните местни избори през 2011 г. в община Карлово например действителните гласове са били 23 753 и общинската избирателна квота е била 720 гласа . Ако този резултат се получи и сега, за пренареждане на листата за общински съветници ще са необходими 102 гласа.
В по-малките общини неоходимият брой преференции за пренареждане на листата ще е чувствително по-малък. За град Троян необходимия брой преференции за пренареждане на листата ще бъде около 35 преференциални гласа.
По-трудно ще става изместването на водача на листата за общински съветници чрез преференция, защото всички бюлетини, на които избирателят не е посочил предпочитание към даден кандидат за общински съветник, ще се отчитат за първия кандидат в листата. Напрактика спорът ще е за второто или третото място в листата.

Какъв е въпросът за референдума?

На бюлетината е изписан въпросът на референдума: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.

refКога започва и кога свършва изборният ден?

Гласуването започва в 6 часа в неделя и приключва в 19 часа. Ако след този час пред избирателните секции има избиратели, изборният ден може да бъде удължен.

Източник: capital.bg

.

Коментари