Какво да правим с боновите си книжки


Над 2,5 милиона българи, които имат бонови книжки от масовата приватизация, не са се разпореждали с тях повече от 20 години. Някои от притежателите им вече са починали и имат наследници.

През 1996 г. на всеки пълнолетен български гражданин се полагаха по 25 000 бона, които бяха раздадени като бонови книжки, с които да участват в приватизирането на държавни компании.

Интересът към боновите книжки бе подновен наскоро, след като финансовото министерство обяви концепция за събуждане на т.нар. спящи акции.

Данните за всяка бонова книжка пък се съхраняват електронно в Централния депозитар. Това означава, че дори документите да са били изгубени от притежателя им, има начин за проверка къде са вложени, за да може той или наследниците му да вземат решение как да се разпоредят с тях.

Таксата за справката е 24 лв., отнема от 24 до 48 часа.

Пред “24 часа” изпълнителният директор на Централния депозитар Васил Големански изрично подчерта, че ако концепцията бъде одобрена, ще бъдат водени разговори с инвестиционните посредници за по-поносими такси.

Централният депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха електронна услуга – проверка за притежаване на акции с ЕГН и ПИК – персоналния идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да проверят дали притежават, или не акции от предприятия, придобити по време на масовата приватизация. Справката дава информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Информацията може да бъде получена на електронен адрес: https://ewallet.csd-bg

Когато се вземе решение за стартиране на концепцията, това ще бъде широко оповестено. Всеки собственик на такива акции трябва да посети офис на лицензиран инвестиционен посредник по негов избор… виж още ТУК.

 

Коментари