Ирина Митева е новият областен управител на област Ловеч


Ирина Митева от ГЕРБ е назначена за Областен управител.

С Решение № 875 от 6 ноември 2015 година за освобождаване и за назначаване на Областен управител на Област Ловеч, на основание чл. 143, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Удостоверение № 12 на Общинската избирателна комисия – Тетевен, от 2 ноември 2015 г. за избран кмет на община Тетевен, Министерски съвет реши:
1. Освобождава МАДЛЕНА ЦВЕТАНОВА БОЯДЖИЕВА-НИЧЕВА от длъжността областен управител на област Ловеч считано от 11 ноември 2015 г.
2. Назначава ИРИНА ЛЮБЕНОВА МИТЕВА за областен управител на област Ловеч считано от 11 ноември 2015 г.

Източник: http://lovechnews.eu/

Коментари