Информационен ден за либерализацията на електроенергийния пазар се проведе в Ловеч


Информационна среща за либерализацията на енергийния пазар се проведе в Ловеч на 20 ноември. Тя бе организирана от Областен управител по програмата на Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества.

Всички сме потребители и всички се интересуваме живо от цената на еленергията. Но само от нея, а не от процесите, които влияят върху нея. Какво представлява либерализираният пазар на електроенергия? Каква е целта на либерализирания пазар на електроенергия? Кое налага въвеждането? Това са само част от въпросите, които всеки си задава и съм сигурен, че ще получим отговорите тук на тази среща, каза при откриването на форума зам.-областният управител Георги Терзийски.

Именно тези въпроси получиха отговор от представителите на институциите.

Либерализираният (свободният) пазар дава възможност на клиентите да избират своя доставчик на електрическа енергия, с който свободно да договорят цената, по която купуват електроенергията си. По този начин се създава конкурентна среда за участниците на пазара, която допринася за повишаване качеството на предлаганите услуги, както и за оптимизиране цената на енергията. Основната цел на свободния пазар на електроенергия е въвеждането на конкуренция между производители и търговци. Функционирането му е предпоставка за оптимизиране разходите за електрическа енергия на потребителите, повишаване на качеството и разнообразието на предлаганите услуги и постигането на най-оптимална пазарна цена на електроенергията. Либерализацията на пазара в България се изпълнява и в съответствие с изискванията на енергийното законодателство на ЕС. С промените в Закона за енергетиката през 2012 г. България въведе т.нар. Трети енергиен пакет на ЕС, обясни Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“.

Коментари