Инж. Николай Райковски поема поста началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“


От 07.08.2015 г. инж. Николай Райковски временно ще изпълнява длъжността Началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Община Троян, до провеждане на конкурс. До момента позицията се заемаше от инж. Банко Банков, който излиза в пенсия.

Инж. Райковски работи в администрацията от четири години като главен специалист „Техническо обслужване“, в отдел „ТСУ, Кадастър и регулация“. Завършил е средното си образование в ТСА „Никола Фичев“ гр. Плевен, а висшето – в МГУ „Св. Иван Рилски“. Преди да постъпи в общинската администрацията, пет години работи във „ВиК Стенето“ ЕООД гр. Троян на позиции: технически ръководител, началник отдел „Инкасо“, ръководител продажби.

39–годишният инж. Райковски е част от екипа за управление на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

От Община Троян съобщиха и за друга кадрова промяна – длъжността „Връзки с обществеността и протокол“ се заема от досегашния „Сътрудник на Кмета“ – Станислава Цукева.

Коментари