Имунизационната кампания срещу COVID-19 в област Ловеч продължа: пристигат нови 870 дози на AstraZeneca


Имунизационната кампания на територията на област Ловеч продължава с обхващане на заявилите желание за ваксиниране членове на Секционните избирателни комисии. До момента са обхванати РИК, областна и общински администрации на заетите с изборния процес и СИК в община Троян – общо 158 лица. В „зелен коридор“, с втора доза на подлежащи от втора фаза и част от заетите в изборите, през изминалата седмица са имунизирани над 1000 лица. От днес започва раздаването на ваксина на  AstraZeneca на общопрактикуващите лекари, които ще обхващат лица от четвърта фаза на Националния план за ваксиниране, а именно лица над 65 г. и лица с хронични заболявания от техните пациентски листи. Доставката за областта е 870 дози. Дежурният кабинет на РЗИ ще работи в следващите две съботи „зелен коридор“, за които вече има записани граждани. При следваща доставка на ваксина, записването на желаещи лица в Имунизационните кабинети, извън фазите от Плана, ще продължи.  

От днес са сформирани два мобилни екипа за имунизиране на трудноподвижни граждани, на лица от отдалечни населени места и без личен лекар. Екипите са от ЦСМП и ще имунизират в координация с РЗИ и кметовете на съответни населени места, като е необходимо съответния кмет/кметски наместник да разполага с данни за инвалидизирани лица или без личен лекар и да заяви списък на РЗИ, като осигури и подходящо помещение за екипа. При наличие на ваксина и подадена заявка най-малко 24 часа по-рано, мобилният екип ще извърши ваксинирането. Общопрактикуващите лекари следва да ваксинират лицата в техните пациентски листи и работата на мобилните кабинети не отменя тяхното задължение.

Коментари