Иван Миховски срещна животновъди от Троян с представител на Комисията по земеделието и храните и експерти


Народните представители Мария Белова, член на ПК по земеделието и храните, и Михаил Тодоров, и Стилиян Митев, директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” се срещнаха с животновъди и земеделци от Троян и региона по покана на народния представител от ГЕРБ Иван Миховски.
hora_troyanПоводът да сме тук са многобройните въпроси, които вие поставихте по време на срещите ни. Затова поканих колегите, които са експерти по темата, да разяснят различните казуси, обясни в началото Миховски.
Основните въпроси, които бяха поставени, бяха свързани с приключилата кампания за директните плащания. Фермерите я отчитат като успешна, макар да имат препоръки. Разпределението на пасищата от общинския поземлен фонд бе другият въпрос, който най-често се чуваше в залата – имаше оплаквания за неправилно разпределение на пасищата от общините, съгласно новия закон и преференциалното му предоставяне на животновъдите в зависимост от броя животни. Тук обаче някои конкретни случаи могат да се решат на областно ниво, в това число и със съдействието на Областен управител , уточни в отговора си Стилиян Митев.
От общинската администрация в Троян бе коментиран т.н. параграф 19 и желанието на общината тя да се разпорежда с тези земи. Тези земи не са собственост на общината, а т.н. остатъчен фонд. Те са собственост на физически лица, които не са я потърсили, но имат документи за собственост и във всеки момент могат да си я поискат. Този остатъчен фонд не може да се продава или отдава дългосрочно – за повече от 5 години, би нарушило конституционни права, обясни в подробности Стилиян Митев. Това становище бе изцяло подкрепено от всички земеделски производители и животновъди в залата.
На срещата хората приемат със задоволство наредбата за етикетиране на млечните продукти, която цели да стимулира българското млекопроизводство и сирената да бъдат на отделно място в магазинната мрежа от тези продукти, които са с растителни мазнини, коментира Мария Белова след дискусията. По думите й животновъдите са отчели положително свършената много работа от МЗХ и са оценили подкрепата, която получават и по ПРСР, и в защита на националните интереси в секторите „Мляко” и „Месо”, които са най-уязвими. В края на дискусията, продължила два часа, бе изразено желание тези срещи да станат традиция и на тях да се обсъждат всички актуални въпроси в сектора.
В срещата участва и зам.-областният управител Георги Терзийски, който проведе допълнителни разговори и се ангажира да съдейства решаването на онези въпроси, които са от компетенцията на Областна дирекция „Земеделие”. В залата бяха и общинските съветници от ГЕРБ, които активно участваха в дискусията.
Коментари