За Лозан Панов и един неслучил се председател на ВКС


„Досега не е имало стопанин на Съдебната палата, който да допусне заснемането на продукция, която да уронва престижа на съдебната власт“. Думите са на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев по повод отстраняването като стопанин на Съдебната палата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов.

Магдалинчев изглежда е прав – настоящият „съдия №1“ ще остане в историята като председателя на ВКС, който разреши снимането на унизителен за съдебната власт чалга (/рап) клип в Съдебната палата. Въпросът е с какво друго би могъл неговият мандат да се запомни. Още преди три години „Правен свят“ започна да сигнализира, че от Лозан Панов няма да излезе председател на ВКС, а мандатът, който той пое, напълно ще катастрофира. С действията си във времето той не опроверга тези твърдения, а точно обратното – все по-агресивно засилва усещането, че начело на ВКС Лозан Панов изглежда като дрогиран хулиган зад волана на скъп, марков джип.

Всъщност се оказа, че Панов не прави нищо друго, освен да обслужва определени кантори и клиентите им олигарси, да организира гонки срещу съдии и прокурори, както в случая с подсъдимите за подкуп Десислава Иванчева и Биляна Петрова, да натиска върховни магистрати да вземат „правилното решение“ – справка казусът „Полфрийман“ – и да марширува на политически митинги из Европа.

Всичко останало, свързано с дейността на съда, който ръководи, той е делегирал на свои заместници или подчинените му служители, в това число и подписването на значими за системата договори. Последното, за беда на самия Панов, може да доведе до десетки недействително сключени сделки между ВКС и отсрещните страни. Точно такъв се оказа и договорът за засемането на злополучния клип в Съдебната палата между Върховния съд и „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД, за който миналата седмица в рамките на Пленума на ВСС кадровикът Даниела Марчева обърна внимание, че преупълномощаването на служител на съда да сключи този договор може да се окаже нож с две остриета. Тя подчерта дебело, че подобно действие от страна на председателя на ВКС, да делегира такива правомощия на свои служители, е недопустимо, припомняйки Тълкувателно решение 5/2016г. на самия ВКС, според което „договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици“.

Договорът, обаче, не е само един и не е само този за заснемането на скандалния клип в Съдебната палата. От думите на председателя на Комисията „Управление на собствеността“ към ВСС Евгени Диков стана ясно, че договорите, подписани не от Лозан Панов, както би следвало, а от преупълномощено от него лице, от 2017 година насам са близо 60 на брой, които освен това не са били представени пред кадровия орган.„Когато недействителният договор е бил сключен в хипотезите на липса на учредена представителна власт, извън пределите на учредената такава или след нейното отпадане, при липса на потвърждаване от страна на мнимо представлявания, този договор не поражда насрещни права и задължения за страните по него, поради което насрещната страна – третото лице, договаряло с мнимия представител не придобива облигационни и вещни права по силата на договора“, припомни миналата седмица Даниела Марчева. Единствените изводи от това са, че щом делегира собствените си задължения като председател на ВКС на други лица, Лозан Панов или не познава практиката на собствения си съд или не желае да се съобразява с нея.

За бездействието и липсата на всякаква анганжираност на Лозан Панов към проблемите на съдебната система и в частност на ВКС миналата седмица внимание обърнаха и двама върховни съдии, които в момента са негови колеги във ВСС. Единият е Красимир Шекерджиев, призовал Панов най-после да отговори на въпросите какво точно върши начело на съда, след като почти всичките му реални функции са делегирани на негови заместници или служители, както и Севдалин Мавров, който директно поиска оставката на председателя на ВКС.

„Г-н Панов е делегирал всичките си задължения на други хора. Г-н Панов има едно задължение и това е титлата председател на ВКС. Всичко друго не се върши от г-н Панов. Можел ли е да делегира права за подписването на договора г-н Панов – не. Трябвало ли е да осъществи контрол – да. Това, което прави г-н Панов, колеги, е бягство от отговорност. Г-н Панов никога  не е виновен. Този образ на интелектуалец, на жертва, която 1-2 служители защитават, а останалите плебеи го нападат, е смешен“, коментира Шекерджиев.

А повдигнатите в цитата въпроси относно отговорността и задълженията остават във въздуха, в очакване или на съвестта на Лозан Панов, или на края на неслучилия му се мандат като председател на ВКС.

Коментари