За кооперациите и за една Кооперация в Черни Осъм


МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019, ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интересно нещо са кооперациите. Те помагат на хората, подкрепят слабите, вдъхват надежда, но и често дразнят силните на деня.

Българската кооперация винаги е била мъничко неудобна. „По социалистическо време“ дразнеше, защото не беше достатъчно „лява“, „социалистическа“. По „пред- и след-социалистическо“ – беше пък твърде „лява“, „социалистическа“.

Но тя, българската кооперация, винаги е оцелявала, защото е човечна. Защото помага на хората и се грижи за тях – тяхна е.

Кооперация „Обнова“ в Черни Осъм скоро ще навърши 100 години. Преминала през изпитанията на времето, устояла на бури и недоброжелателност, днес тя дава хляб на почти 150 души, 80 от които живеят в самото село. Управлява се от Общо събрание на кооператорите (това е демократичност!!), в което вземат участие всичките 200 членове.

Да уточним. Кооперацията има привидно сходство с акционерно дружество, но демократично взетото решение да няма дялове по-големи от 5000 лева не позволява на никого да поеме контролния пакет и да превърне останалите във фигуранти. Налице са и резултатите. Производството (основно огънати слепени детайли от слоеста дървесина, предимно части за столове) е качествено и търсено, като около 40% от него заминава зад граница.

Кооперацията е и един истински социален партньор. Тя се грижи не само за своите членове, а и за цялата общност. За работниците, които пътуват от Орешак и Троян, е осигурен безплатен транспорт (колко троянски фирми имат тази добра традиция…). Подпомагат се всички институции в селото – и училището, и детската градина, и кметството, и читалището.

В тази връзка – един малко известен факт. Днес, когато твърде често помощта към образователни институции се превръща в откровен флирт с избирателя, кооперация „Обнова“ превръща помощта за черноосъмското училище в своя мисия. Включително сградата на общежитието на уникалното училище за планински водачи,собственост на кооперацията, е предоставена за безвъзмездно ползване.

Успех на кооперацията!

Напред!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Коментари