Защо коалиция “Избор за Троян“ трябва да бъде вашият избор?


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ, МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Защо коалиция “Избор за Троян“ трябва да бъде вашият избор?

ЗАЩОТО:

 • ТРОЯН И СЕЛИЩАТА В ОБЩИНАТА ЗАСЛУЖАВАТ ДА БЪДАТ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА ЖИВЕЕНЕ И ЗА РАБОТА
 • НИЕ МОЖЕМ ДА НАСОЧИМ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОБЩИНАТА С КАЧЕСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПРИ СТРОГ КОНТРОЛ И ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ДОПУСАНЕ НА ГРЕШКИ
 • ПРЕДЛАГАМЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕНА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА
 • НИЕ СМЕ КОАЛИЦИЯ И ПОКАЗВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ В ЕКИП
 • ТРОЯНЦИ ЗАСЛУЖАВАТ САМИ ДА ИЗБИРАТ БЪДЕЩЕТО СИ, А НЕ ДРУГИ ДА ГО ОПРЕДЕЛЯТ В НЯКОЯ ПАРТИЙНА ЦЕНТРАЛАИ ДА ИМ ГО НАЛАГАТ
 • НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ЛИСТА ОТ СЪВЕТНИЦИ, КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ И ЕКИПИ ОТ ЕКСПЕРТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО МОГАТ КОМПЕТЕНТНО ДА ИЗПЪЛНЯТ ПРОГРАМАТА И ДА ПОСТИГНАТ ЗАЛОЖЕНИТЕ В НЕЯ ЦЕЛИ

 

АКЦЕНТИ В  УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

Качествено проектиране, граждански контрол и публичност още на фаза идейно проектиране за конкретния район;

Ревизия на изпълнените благоустройствени дейности и търсене на отговорност от виновните при наличие на злоупотреби и недостатъци;

Изграждане на канализация за всички квартали в града и за всички селища.

Активна дейност по управление на отпадъците. Безпощадна борба с нарушителите, изхвърлящи отпадъци извън регламентираните за това места. Стимулиране компостирането на органична маса.  Използване на възможностите на „горещия” телефон и инспекторската група на общината за предотвратяване на нарушенията и подобряване на работата. Предвиждане на стимули за частни лица, които по собствена инициатива се занимават с почистването на околната среда и компостирането;

Налагане на разбирането, че битовият отпадък не е само боклук, а  и ползотворен ресурс. Досегашната политика на общината обрича гражданите  всяка следваща година да плащат все по-големи налози. С новото разбиране вярваме, че тази тежест ще бъде намалена;

Изграждане на депо за строителни отпадъци. Към настоящия момент то е само на хартия. Реално няма място за изхвърляне на такъв вид отпадъци.

Актуализиране на организацията на движението в гр. Троян, за повишаване на проходимостта на градската среда и намаляване на вероятността от автопроизшествия;

Реализиране на обходното трасе на път ІІ-35 Троян – Кърнаре;

Благоустройство на входовете на гр. Троян по лъчове – север, юг и изток;

Проектиране и изграждане на велоалеи по протежение на коритото на р. Осъм, в рамките на града, както и в други райони на общината ;

Извършване на качествен ремонт на улиците и тротоарите по кварталите и селата, а там където такива липсват, да се изградят. Да се осъществи контрол от страна на общината за качеството на използваните материали и прецизността на изпълнението на фирмите изпълнителки;

Осигуряване целогодишно на проходимостта на „Троянски проход”;

Развиване на туристическия комплекс „Беклемето” и налагането му като най-добрия зимен център в Северна България.

Реализиране проекта за  туристически маршрут по най-дългия римски път „Виа Траяна“, преминаващ през Троянския проход. Той има няколко опорни станции-крепости – Состра, Ад Радицес, Монтемно, Субрадице, Виамата. Движейки се по него, туристите ще се запознаят с останките от тези старинни съоръжения;

Регионът около Виа Траяна от Троян до Хисаря е с огромен потенциал за развитие, който чака да бъде реализиран. Един такъв проект дава огромен шанс за развитието на зимните спортове на Беклемето, където вече има изградени писти  и потенциал за изграждане на нови, както и възможности за целогодишен зелен туризъм в Централен Балкан. Ценното в случая, е че това може да се случи, без да е необходимо да се изграждат хотели и бази в границите на Стара планина, а да се разгръща строителство на балнео и СПА обекти в съществуващата урбанизирана територия, чиито туристи да позват цялото богаство от възможности за всякакъв вид туризъм в целия регион

Изграждане на детски и спортни площадки по кварталите и селата на територията на общината и организиране на ефективен контрол по тяхното стопанисване и поддръжка;

Организиране на видеонаблюдение на всички „горещи” точки на територията на града и селата (ЦГЧ, обособените зони за масов отдих и развлечение, спортни съоръжения, детски и учебни заведения), както и изграждане  на „горещ”. телефон за сигнали за нарушения;

Увеличаване на броя на  паркоместата в централната част на града;

Довършване корекцията на р. Осъм и благоустрояването на крайбрежните територии в паркова зона и зона за разполагане на културни експозиции, включително и изграждането на велоалея;

Ефективно подпомагане на бизнеса, посредством подобряването на  довеждащата инфраструктура и увеличаване на възможностите за комуникация.

Изграждане на многофункционален център със спортна зала   за спортни и културни дейности до ст. „Чавдар”;

 Изграждане на паркинг пред ст. „Чавдар”, ремонт на  лекоатлетическата писта на стадиона, с поставяне на поне 3 писти от тартанова настилка, както и осигуряване на осветление;

Изграждане на спортни площадки за масов спорт и отдих в кварталите „Младост”, „Велчевско”, „Буковец”, „Лъгът”, „Василевско” и „Кнежки лъг” и селата в общината;

Продължаване на процедурата по превръщане на парк „Капинчо” в привлекателно място за отдих и обновление на сградата на бившата резиденция;

Реално подпомагане на младите семейства, провеждане на подходяща политика за задържането на младото поколение в общината. Разработена е отделна програма за решаване на проблемите на младежта.

Провеждане на комплекс от мероприятия, осмислящи свободното време на младите хора, съвместно с ръководствата на читалищата, училищата, ОПЦ, спортните и културни клубове и неправителствените организации.

Решително подобряване на управлението на общинските дружества. Задълбочен анализ за ефективното им функциониране, подобряване на техния мениджмънт и увеличаване на приноса им към развитието на общината. Трябва да се предвиди механизъм за контрол върху действията на Кмета, контестационна процедура за управителите пред Общинския съвет, решение при спор между тях или др., която да не оставя извън правомощията на принципала ,нито действията на управителя, нито на Кмета, нито споровете между тях.;

Подпомагане фондонабирането за нуждите на молитвените храмове в общината.

Използване на пустеещата сграда в двора на ДКЦ за изграждане на Дневен център за деца с увреждания;

Разработване на концептуална политика за стопанисването и експлоатацията им общинските гори и земи. Създаване на сливови насаждения и използването им.

Повишаване активността на Община Троян във временните програми за социални дейности;

Постигане на устойчив ефект от програмите по заетост, добиване на квалификация и преквалификация, за постигане на трайна заетост на отделни целевите групи – младежи до 29 години и хората в предпенсионна възраст

 Приемане на справедливи и обективни способи за предоставяне на социални услуги в Община Троян. Определяне на ясни правила и регламенти при предоставянето им на целевите групи, без прилагане на избирателен партиен или  етническа подход;

Активна политика от страна на общината за подобряване на здравеопазването в Община Троян. Оказване на всестранна помощ за привличане на нови медицински кадри, поддържане на стипендианти  по медицина, както и финансово подпомагане получаването на специалност, срещу задължението за практикуване за определен период от време в троянската болница.

 

Кандидатска листа за общински съветници:

Венелин Маринов Ангелов 54г
Венелин Маринов Ангелов 54г

1. Венелин Маринов Ангелов 54г.

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – право

Професия: адвокат. Понастоящем работи като управител на Адвокатско дружество Ангелов и Илиев.

Обществена сфера: Предс. Общински комитет „Васил Левски”, предс на контр съвет на „Общобългарски комитет „Васил Левски”, член на църковното настоятелство на пр. храм „Света Петка” гр. Троян, Епархийски съветник на ловчански митрополит Гавриил, Два мандата председател на Ловешка адвокатска колегия, 10 години председател на настоятелството при СОУ „Васил Левски”-Троян

Листа ОС (3)

   2. Николай Василев Тодоров, 43г.

Образование: Магистър по икономика при СА „Д. А. Ценов” Свищов

Професия: Икономист, у-л на „МАГИАН”ООД, работил в предшестващата си трудова кариера 10г. в сектор ревизии при НАП Ловеч.

Обществена сфера:Председател на  настоятелство при НУ „Св. Св. Кирил и Методии”, Член настоятелство НЧ „Наука 1970”, активна обществена дейност по отношение развитието и подпомагането на спорта и туризма в общината. Дейността му, като общински съветник се отличава с непримиримост, по отношение отстояването на обществено значими каузи, справедливост и креативност в работата на общ. съвет Троян. Автор и вносител на деистващата към момента „Стратегия за спорта в Общ. Троян”, както и две Наредби на Общ. съвет Троян

3. Свилен Цонев Андреев, 27г.

Образование: Магистър по Политология

Работи в неправителствения сектор като „координатор проекти“.

Активната си обществено – политическа дейност започва като общински председател на „Движение България на гражданите“ – Троян. Сред любимите му занимания са планинският туризъм и колоезденето. Обича да пътува и опознава родината.

Смята, че хората правят политиката, а политиката прави историята. За това приема за свой девиз, завета на апостола: „Ние сме във времето и времето е в нас, то нас обръща и ние него обръщаме“.

4.  Доц. д-р Диян Петков Георгиев, 44г.

През 1996г. завършва ВСИ-гр. Пловдив. От 2002 до 2005 г. е редовен докторант в ИПЖЗ – Троян в отдел “Планинско овощарство и опазване на планинските екосистеми в земеделието”. През 2006 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователната степен „Доктор”.

От 2005 до 2012 г. преминава през различните етапи на кариерно развитие на научен сътрудник, като през 2012 г. придобива научното звание „Доцент”.Същата година е назначен за Директор на „Институт по планинско животновъдство и земеделие”, която длъжност заема и в момента.

 1. д-р. Галин Василев Василев, 32г.

Завършил средното си образовани в СОУ „Св. Климент Охридски”-  гр. Троян през 2001 г. Същата година кандидатства и е приет  в Медицински университет гр. Пловдив специадност дентална медицин Дипломира се през 2007 г. с магистърска степен лекар по дентална медицина.

През 2008 г. регистрира частна практика и открива собствен стоматологичен кабинет,   където работи и до момента.

Член на Български Зъболекарски съюз.

 1.  Анна Василева Тодорова, 47г.

Средна си образование завършва през 1986 г. в Математическа гимназия гр. Пернис. Висшето си образование  магистър по химия и химични технлогии завъшва през 1995 г. в Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски”

В професионаално отношене работата им е свързана с  горите, дърводобива и дървопреработването. Започва работа в Горско стопанство Троян като технически сътрудник. След преструктурирането на системата, преминах в частия сектор.

Зопочва работа във фирма „Новилес” като организатор производство, където работи и до момента.

Последователна в политическите си убеждения, от създаването на партия Демократи за силна българия до момента съм нейн член.

Силно вярваща християнка, уверена в силата на обединението в името на доброто.

 1.  Илиян Кирилов Илиев, 53г.

Завършва средно образование през 1981 г.в ТМЕТ „Н.Й.Вапцаров” гр. Ловеч – специалност „Ел.обзавеждане на промишлени предприятия”.

Завършва със златен медал висшето си  образование през 1988 г. във  ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. В.Търново – факултет по изобразителни изкуства – специалност живопис.

От 1988 г. е преподавател по история на изкуството в НГПИ”Проф. Венко Колев” гр. Троян. От 2010 г. е директор на училището.

Член е на Ротари клуб – Троян и през настоящата 2015-2016 година –негов президент.

Член на дружеството на Троянските художници и повече от десет години е в управителния съвет на дружеството. Има един син, който е завършил висшето си образование в Германия – специалност „Финанси и публична администрация” и в момента живее и работи в Люксембург.

 1. Димитьр Илиев Пиронков, 46г.

Завършил УНСС СОФИЯ Финанси и кредит , Банково Дело

Работи до 1993г. финансово брокерска къща София , от 1993 г. до момента в ОББ кл. Троян на длъжноста Директор клон

Член на УС на Баскетболен клуб „Чвдар”, гр. Троян

Член на ръководството на Тенис клуб, гр. Троян, Член на настоятелството на Читалище Наука 1870 Троян , Член на настоятелството на Училище „В. Левски” Троян,Член на УС на Кооперация „Троянска популярна банка“

9. Христо Станчев Калистерски,

Образование висше магистър Стопански и финансов контрол СА „Д А Ценов” Свищов

Висше бакалавър финанси в СА „ Д А Ценов” Свищов

Сегашна работа : Дирекция Бюро по труда Троян – главен експерт

Предишни за емани длъжности: Община Априлци – финансов контрол и Евроинтеграция, Управител на хладилна база с. Добродан

Обществена дейност: Управител на регионален клон 34-ти пехотен троянски полк Априлци – Троян на Национално дружество Традиция; Председател на Клуб на привържениците на Левски София в Троян; Член на УС на спортен клуб по джудо и самбо в Троян; член на Сдружение за местно развитие  Априлци в град Априлци.

 1.  Цвета Боянова Чолакова, 25г.

През 2008г. завърша средното си образование в СХУПИ „Проф. Венко Колев“ със специалност Рекламна графика. През 2012г. завършва Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ бакалавърсака степен със специалност Психология, а в последствие и  професионална квалификация със специалност Консултант психолог в същия университет.

През 2012г работи в ЦНСТ – с. Дълбок дол и ОУ“Иван Хаджийски“ като Психолог и училищен психолог подпомагащ учениците със специални образователни потребности.

През 2013г. започва работа в Общински педагогически център – гр. Троян на длъжност детски психолог. Работи на граждански договори към Местната комисия за борба с противообществените прояви като обществен възпитател и към Комисията за борба с противообществени прояви към гр. Априлци като Психолог.

 1. Веселин Витлиемов Илиев,

Образование: Средно специално- мебелно производство

Професия: Мебелист, художествена обработка на дървесина

Сфера на интереси: художествен занаяти

 1. арх. Иван Асенов Атанасов, 57г.

Роден на 29.05.1958 г. в село Голяма Желязна, Община Троян

Средно образование завършва в град Троян, а висше във Висш Институт по Архитектура и Строителство – град София.

Работил в Проектантската организация на „Метални конструкции“  град София, Софийски Областен Съвет, Община Троян – главен архитект.

Понастоящем управител на „Атанасов Архитекти“ ЕООД.

Женен с две деца.

 1. Красимир Бочев Додев, 49 г.

Средното си образование завършва през 1984 г. в Механотехникум в гр. Троян със специавност „Електротехника”. Създава собствена фирма в сферата на услугите занимаваща се с ремонт на ел. уреди, хладилна и климатична техника.

 1. Христина Йонкова Цанкова, 44г.,

Средното си образование завършва в СУ „Васил Левски” –  Троян. Висше образование: Магистър – Публична администрация завършвам през 2012 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново.

В момевта рябоси във  Военно формирование 24/430  като старши специалист.

Занимавала се е с частен бизнес в сферата на търговията.

Спортна личност, активно участва в спортни състезания по лека атлетика за военно спортни клубове в България.

 1.  Ангел Мичев Балев, 48г.,

Образование: Магистър – Инженер по Автоматика и системотехника, Финанси,

Професия: Заместник директор СОУ “Васил Левски“  – гр. Троян и председател на Общински съвет Община Троян

Обществена сфера: Член настоятелство НЧ „Наука 1970”, Председател на сдружение „Тенис клуб Троян”, член на „МИГ Троян – Априлци”, Дейноста му, като Председател на Общински съвет Троян, се отличава с справедливост и креативност в работата, отзоваващ се на проблематиката на разглежданите проблеми с нужната задълбоченост при разрешаването им. Винаги отворен за открития диалог с общественоста.

 1.  Минко Вълев Църовки, 41г.,

Образование више икономическо, със специалност маркетинг и мениджмънд и магистарска степен от УНСС

Професия: Художествена обработка на дърво

Сфера на интереси: художествени занаяти, Член на Национално дружество Традиция

 1. Петко Краев Краев, 24г. ,

Завършил ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ със специалност „Финанси”

Понастоящем управител на собствен бизнес „КРАЕВ ПИК ЕООД” –  гр.Троян

18. инж. Генади Станаилов Христов, 36г.

Завършил Технически университет Габрово – магистър “ Хидравлична и пневматична техника“ ; Стопанска академия Д.А. Ценов Свищов- допълнителна магистратура финансов мениджмънт
Професия: Инженер хидравлична техника; Анализатор международни пазари на валути, акции и фючърси
Трудов стаж : 2000-2003 Агенция за сигурност „Атнес“; 2003-2007 – Актавис Троян; 2008-2013- Сервизен инженер в Либхер-строителна и земекопна техника.; В момента – Финансов анализатор ( международни валутни пазари). Инструктор по Карате и бойно приложни техники в Карате Клуб Атнес, многократен медалист от национални първенства, Национален вицешампион отборно 2013г. , Бронзов медалист за ветерани 2015г на международния турнир Троян Опън; Съдия в Българска Национална Федерация Карате.

 1. Стефан Николов Тодоров, 34г.

Завършил висшето си образование с Бакалавар по Финанси при С. А. „Д А Ценов” гр. Свищов. От Март 2006 – юли 2015 Офис мениджър БНП Париба Пърсънъл Файненс АД, от 2015 – до момента Офис мениджър в „Микро кредит” АД

 1. Станислав Колев Гуевски, 41г.

Средно образование по професия: Мебелист

Обществена сфера: Член на Национално дружество Традиция

Интереси в областта на историята, безпартиен, общественик.

 1.  Филип Мариянов Трифонов, 29,

Образование: Средно специално – Планински водач

Професия: Планински водач

Обществена сфера: член  на ПСС Троян към БЧК

 1. Цветомира Иванова Гечева, 41,

През 1993г. взима диплома от северозападен колеж Уилсдън – Лондон със специалност бизнес и финанси

През 1998 год, завършва СА „Д.А. Ценов“ – Свищов като магистър по икономика

Със специалност: управление на бизнеса

Работи като Главен счетоводител последователно в  „Тера арт 2001“ ЕООД и „Елеганс мебел“ ЕООД

Обществена сфера: Председател на сдружение „Българка – Троян“

 1.  Стоян Радомиров Стафунски, 29г.

Роден  04.09.1986 г. в гр. Ловеч.

Средното си образование завършвам през 2005 г в Механотехникум – Троян със специалност Двигатели с вътрешно горене. Висше образование завършвам през 2011 г. в  с.Стопанска академиа „Д. Ценов” – Свишов със специавност Магистър по Бизнес администрация.

В монета работя във фирма Актавис Мениджър във фармацевтичното производство.

 1. Петьо Руменов Гайдарски, 34г.

Завършил Висше училище – Колеж Телематика, Стара загора, специалност: Стопанско управление. Женен с едно дете.

Понастоящем управител на фирма „Пегас-81”ЕООД

 1. Боян Дочев Дочев, 25г.

Боян Дочев. Роден съм през 1989г. в гр.Ловеч. Завърших бакалавърска степен по Социални дейности и магистърска такава в сферата на Социалния мениджмънт. Трудовият ми път започна от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Троян, като трудов посредник и продължава в Дирекция „Регионална служба по заетостта“, като кариерен консултант по Проект „Кариерно развитие на заети лица“. Интересите ми са в сферата на социалните дейности, историята и културата, активно участва в мероприятията на НД „Традиция“- РК „34-ти Пехотен Троянски полк“ Априлци-Троян.

 1.  Борян Недялков Бочев, 56,

Образование: Висше – Медицински фелдшер

Професия: Фелдшер в с. Орешак

Уважавана и активна личност в с. Орешак.

 1. Боряна Въчева Стефанова, 41г.

Образование: Средно гимназиално

Понастоящем е кметски наместник на с. Балканец

Лектор към Национално сдружение на общините

 1. Тодор Николов Тодоров,

Кандидат и за Кмет на Кметство с.Калейца. Завършва средното си образование в Професионална гимназия по механо и електротехника – гр. Троян със специалност – студена обработка на металите – металорежещи машини.

Работи дълги години във фирма „Развитие“ с, Калейца на длъжност началник ЕМО, механик и главен механик.

 1.  инж. Иванка Цветкова Църова

Образование: Висше, магистър, Инженер-технолог

Професия: Преподавател „Хотелиерство“

Обществена сфера: настоятел в НЧ „Наука“, член на сдружение „Българка“

 

Кандидат кметове на населени места в Община Троян

 1. Кирил Иванов Захариев 49г. – кандидат за Кмет на Кметство с.Черни Осъм

Средно специално образование Женен с две деца. Кмет на с. Черни Осъм три успешни мандата. Професия: Кмет на с. Черни Осъм. Кирил Захариев е лице което не се нуждае от CV. Неговото CV, са неговите успехи 12 години в полза на с. Черни Осъм, неговата отдаденост към съгражданите му и делата му като кмет.

2. инж. Богдана Пенкова Иванова – кандидат за Кмет на Кметство с.Дебнево

Образование: Висше – инженер – мениджър

Професия: Кмет с. Дебнево

Завършва средно образование гр.Ловеч като  икономист-счетоводител

Висше образование : Технически Университет гр.Габрово със специалност инженер – мениджър. Настоящ, по всеобща оценка успешен кмет на с. Дебнево, със сериозен принос за развитието на региона.

  3. Тодор Минков Радевски, 61г.  кандидат за Кмет на Кметство с.Белиш

Образование: Висше Военно Артилерийско Училище гр. Шумен

Професия: Кмет с. Белиш

Работил 25г. в Под 24430 – Троян и кмет на с. Белиш два мандата 2007-2015г.

Семеен с двама сина. С призив към съгражданите си : Да завърша започнатото!

Призива му явно е чут, защото той вече е първия избран кмет на кметство в Община Троян, тъй като други кандидат кметове не се регистрираха за изборите на 25.10.2015г.

 4. Милко Колев Пеневски 53г. – кандидат за Кмет на Кметство с.Бели Осъм

Образование: Средно специално- Геодезия, картография, фотограметрия

Професия: Строителен техник

Последователно работил в РТПК Мебел Троян Организатор строителство, АПК Троян – Бригада с. Бели Осъм – Фрезист, Поделение 24430 – Строителен техник; Началник склад „Химикали”, Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” – Троян

 5. Ивайло Вилиянов Бочев 33г. – кандидат за Кмет на Кметство с.Борима

Образование: Средно специално в „СПТУ По селско стопанство“ и Оператор на транспортна техника в „Механо Техникум Троян“

Професия: Управител на собствен бизнес

 6. Боряна Въчева Стефанова – кандидат за Кмет на Кметство с.Балканец

Образование: Средно гимназиално

Професия: Кметски наместник на с. Балканец

Лектор към Национално сдружение на общините

Беспорно Боряна Стефанова като настоящ кметски наместник и бъдещ кмет ще остави своята ярка следа към възходящото развитие на региона. Кметуването им можем да го характеризираме с:  Винаги търсеща на всяка цена да реши проблема, интелигентна , креативна и дейна. Богатство за всяко село е да има такъв кмет.

 8. Иванка Маринова Пенчева – кандидат за Кмет на Кметство с.Чифлик

Образование: Средно гимназиално – СОУ „Васил Левски”

Професия: Счетоводител

Обществена сфера: член на настоятелството при  НЧ „Просвета 1927” с. Чифлик

 9. Спас Минков Дисански, 51г. кандидат за Кмет на Кметство с.Шипково

Роден  съм  на  06 01 1964 г. в  с.Шипково  общ.  Троян

Средното  си  специално  образование  завършва  в  Горски  Техникум  гр. Тетевен

Работил   като  началник  участък- Горско  Стопанство  гр. Троян

Началник  Търговски  отдел- завод “ Хемус “ гр.  Троян

Кмет  на  с. Шипково, бивш кмет на с. Шипково мандат 2003-2007г. оставил най-значимите инвестиции в селото през последните години.

 1. Димитринка Василева Стойнова – кандидат за Кмет на Кметство с.Ломец

на 43 години, семейна с дъщеря на 14 години.

Работи от 1990г. с 18-годишен трудов стаж към Община Троян  в дейност ,,Общинска Администрация,, с работно място в Кметство с.Ломец

През 2012 г. назначена за Кметски наместник в Кметство с.Ломец

От 2013 г. работи в ,,Пенсионерски клуб,, гр.Троян, ,,Информационен център,, в Община Троян и до 01.06.2015 г. в ,,Клуб на Инвалида,,-Център за Хора с Увреждания гр.Троян.

 1. Тодор Николов Тодоров – кандидат за Кмет на Кметство с.Калейца

Завършва средното си образование в Професионална гимназия по механо и електротехника – гр. Троян със специалност – студена обработка на металите – металорежещи машини.

Работи дълги години във фирма „Развитие“ с, Калейца на длъжност началник ЕМО, механик и главен механик.

 1. Христо Стойков Терзиев – кандидат за Кмет на Кметство с.Орешак

Коалиция „Избор за Троян” и инициативен комитет „Христо Стойков” издигат кандидатурата Христо Стойков Терзиев обединени в общите си цели и програмни документи.

Христо Стойков Терзиев – настоящ кмет на с. Орешак вече два мандата. Доказал личните си качествата, като кмет на най-голямото село в Община Троян, изразени в два последователни успешни мандата, отстояващ твърдо принципите на неговите лични убеждения. Убеждения неподвласни на партината диктовка, а продиктувани от грижата за благото и просперитета на региона, съобразени единствено от демократичните принципи на управление. Спечелил признателноста и уважението на всички свои колеги и съграждани. Стоящ достойно до своите предшественици от неговия род кметове на с. Орешак.

НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР Е ИЗБОРЪТ ЗА ТРОЯН

с бюлетина  

ooooo

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари