Започна почистване на участъци от речното корито на територията на Община Троян


От днес 7.09.2021г. започва почистване на участъци от речното корито на територията на Община Троян по сключен договор № 9570 от 31.08.2021г с фирма „Хидрострой България“ на стойност 80 000 лв. с ДДС.  

Участъкът, който ще бъде почистен е от моста на РСПБЗН гр. Троян, надолу по течението на реката, до изчерпване на средствата.

Ще бъде премахната храстовидната растителност и ще се почисти речното корито за осигуряване на по-добра проводимост с цел превенция от наводнение.

Коментари