Започна обновяването на първия жилищен блок в Тетевен по програмата за енергийна ефективност


Започнаха строително-ремонтните дейности на първия блок в Тетевен по Националната програма за енергийна ефективност. В града ще бъдат санирани общо 8 блока, като 4-ри от тях – „Иван Туйков“, „Иглика“, „Еделвайс“ и „Синчец“, предстои да стартират ремонтни дейности през месец септември, а за останалите три – 144 с входове: Д, Е, Ж, „Сава Младенов“ и „Обединение“, текат процедури и се очаква работата по тях да бъде извършена през 2017г.

teteveeen2Символичното начало по обновяването на първата жилищна сграда – блок „Строител“, бе дадено с подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Документът бе подписан от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, областния управител на Област Ловеч Ирена Митева, Консултант (Строителен надзор) – инж. Иван Георгиев, Председателя на СС „СТРОИТЕЛ“ – Людмил Павлов, Строителя Любомир Генов и главен специалист „Контрол по строителството“ към Община Тетевен – Цонка Василева. Присъстваха още и зам.-кметът Борис Врабевски, зам.-областният управител Драгомир Кавалски, началник отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“ Тони Стоев и представители на строителния надзор. После делегацията посети и въпросната сграда, където ги очакваха няколко от собствениците на апартаменти. Проведоха се разговори относно това какво предстои занапред, след което всички си направиха снимка за спомен.

„За нас е голяма радост, че започваме обновяването на първия жилищен блок по Националната програма за енергийна ефективност“, каза д-р Бояджиева и допълни още, че ръководството на местната власт винаги е на разположение и е готово да съдейства.

Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесат за: намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Дейностите по програма ще се осъществяват на територията на Република България, в рамките на 265 общини. Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради. Ще бъдат извършени ремонти дейности като: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове) и др. Няма да се финансират подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, подмяна на асансьори – нови или втора употреба, обзавеждането и оборудването в самостоятелните обекти.

 

Коментари