Закон вади на светло парите на медиите


Закон вади на светло действителната собственост и цялото финансиране на медиите в България. Народните представители от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева внесоха за обсъждане в парламента законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. С него за първи път и онлайн изданията ще бъдат задължени да обявяват действителната си собственост. Те, както и всички печатни и електронни медии ще бъдат длъжни още да оповестяват и непазарното си финансиране.

Законопроектът ще преустанови спекулациите на определен кръг медии, финансирани основно от подсъдими лица или чуждестранни грантове, че в България медийната среда е непрозрачна и че собствеността в медиите била неясна, заяви в позиция до медиите един от авторите на законопроекта – Делян Пеевски.

Проектът предвижда до 30 юни на съответната година доставчиците на медийни услуги да заявят за обявяване в търговския регистър декларация, съдържаща информация за действителния собственик на доставчика на медийни услуги към датата на заявлението, както и информация за всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицето, предоставило финансирането.

Доставчиците на медийни услуги да длъжни да посочват данните за действителния си собственик и в интернет страницата на съответната медия или издание, предвижда още проектът. Той дефинира понятията „действителен собственик“ и „Финансиране“. Действителен собственик са физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице или са учредители /или членове/ в юридическо лице с нестопанска цел, което самостоятелно или чрез свързани лица притежава участие в издателя или в доставчика на медийна услуга.

Финансиране по смисъла на проектозакона пък е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми извън банковите кредити.

Според законопроекта „медийна услуга“ и „доставчиците на медийни услуги“ са тези по смисъла на Избирателния закон.

Законопроектът е революционен, защото за първи път изисква информация и за лицата, разпространяващи и продаващи печатни издания. До 31 януари на съответната година те трябва да декларират в Министерство на културата действителния собственик, както и броят на обектите за продажба на дребно на печатни издания, които използват в търговската си дейност. Министерството трябва да публикува данните на интернет страницата си в 10-дневен срок. Ако лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на печатни издания в страната, Министерство на културата трябва да уведомява Комисията за защита на конкуренцията.

Законопроектът на депутатите от ДПС за първи път гарантира пълна прозрачност върху финансирането на медиите у нас, включително на сайтовете, защото вади на светло грантове, дотации и съмнителни заеми от свързани със собствениците лица. Досега Законът за задължителното депозиране на печатни и други произведения задължаваше печатните издания в първия брой на всяка година да обявяват действителните си собственици и да ги регистрират в регистър на Министерство на културата. Законът обаче частично решаваше проблема, защото не задължаваше изданията да декларират грантовете от фондации. Вчера стана ясно, че фондация „Америка за България“ дава още 1,5 милиона лева на „Икономедия“, чийто собственик Иво Прокопиев е обвиняем за приватизацията на държавния дял от ЕVN. Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество му запорира имоти за 200 милиона лева. Ако законът на депутатите от ДПС бъде приет, доставчици на медийни услуги като „Икономедия“ ще бъдат длъжни вече да декларират публично всяка чужда пара, която получават. А също така и основанието за всеки всеки лев дотация от собствениците си.

Продължението виж тук

Коментари