Жива охрана и видеонаблюдение на речното водохващане в с. Черни Осъм


НА 26.09.2016 Г. В РУ-ПОЛИЦИЯ ГР. ТРОЯН СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВиК ГР. ЛОВЕЧ, РДГ ГР. ЛОВЕЧ И РУ ГР. ТРОЯН ВЪВ ВРЗКА С ОХРАНАТА НА РЕЧНОТО ВОДОХВАЩАНЕ В С. ЧЕРНИ ОСЪМ С ОГЛЕД ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА НЕЗАКОННИЯ ДЪРВОДОБИВ, ЛОВ И РИБОЛОВ, КАКТО И ДРУГИ ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ.
ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА СЕ ВЗЕХА РЕШЕНИЯ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В САНИТАРНО ОХРАНЯЕМАТА ЗОНА , ДА СЕ ИЗГРАДЯТ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ В ДВАТА РЪКАВА НА РЕКАТА.

ОТ МВР ПРИЗОВАВАТ ГРАЖДАНИТЕ ДА ОКАЗВАТ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ЛОВЕЧ ОПРАВОМОЩЕНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, КАТО ПРИ ОТКАЗ ОТ СРАНА НА ЛИЦАТА ЩЕ ИМ БЪДЕ ОКАЗВАНО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА

Коментари