Ето какво загубихме, читател ни изпрати снимка на параклиса на Троянския манастир преди да изчезне стенописът…


Параклисът на Троянския манастир бил надстрояван, като фирма от реставратори била ангажирана да свали стенописите на Захари Зограф от стените, а това са над 300 кв.м. за четирите стени. Оценяват се на над 10 000 000 лева. Къде са те днес?! Защото дълго време параклиса бе с бяла фасада,  а едва миналата 2019г. бе реставриран за няколко милиона, но не в първоначалния му облик, а в съсвсем различен стил! 

Ето изглед от бялата фасада на параклиса на манастира, която дълго време стоя без стeнописите, докато всички бяха забравили за това, че сръчни реставратори свалиха фасадата със специално реставраторско тиксо и я закараха за реставрация, но и до днес не са я върнали!!! Питаме къде е днес фасадата, която бе свалена за реставрация и така и не бе върната. Непротив, бяха дадени милиони за декоративна фасада, която оняма нищо общо с пъвообраза! Министерство на културата, паметници на културата!? Кой ще даде адекватен отговор!?

Ето така изглежда днес параклиса, все пак по-добре от бялата визия, но със загубена автентичност, както е бил първообраза му?! Но остава въпросът къде е свалената фасада от сръчни реставратори. 
Спомнете си, че през 2016г. бе реставриран стенопис 20кв.м. на Захари Зограх и това бе повод за национална гордост, а загубени над 300 кв.м. стенопис на Захари Зограф е национална катастрофа! 

https://news.bg/society/restavriraha-20-kv-m-stenopisi-na-zahariy-zograf-v-troyanskiya-manastir.html


Къде е този стенопис откраднат ли е от паметник на културата?!


Коментари