Елеонора Петрова: Когато говорим за младеж от нашата организация, неговата война е и моя!


Елеонора Петрова, кандидат - председател на МО на БСП
Елеонора Петрова, кандидат – председател на МО на БСП
  • Елеонора Петрова е на 31 години от Сливница, живее в София. Образование – магистър по право
    Преминати политически обучения – Институт за социална интеграция – Академия за социална политика – Випуск 2010 г., Българско училище за политика „Димитър Паница“ – Випуск 2012;
    Ели е с над 6 години юридически стаж като юрисконсулт в общинската администрация на община Костинброд, Комисия за защита на личните данни, Областната администрация на София – град, главен юрисконсулт на Министерството на инвестиционното проектиране.
  • Партиен опит:
  • 2009 г. – 2011 г. младежки председател на МО БСП Сливница,
  • 2011 – 2015 г. общински съветник – община Сливница,
  • 2014 – 2016 г. член на Националния съвет на БСП, Националния съвет на МО в БСП и Оперативното бюро на МО в БСП

 

– Г-жо Петрова, защо делегатите на младежката организация на предстоящия конгрес трябва да гласуват за Вас?

– Предстоящата Конференция е съдбоносна за Младежкото обединение! Съдбоносна, защото на нея ще се реши бъдещето на младежката ни организация. Вариантите са два:

Първият е да продължим да бъдем фон, пълнеж, да вървим винаги след събитията и да мълчим или вторият – ние ще задаваме дневният ред в партията, в обществото ни! Ще бъдем незаобиколимият фактор, а не само инструмент! Няма да мълчим, а ще настояваме да бъдем чути! Аз избрах вторият вариант! И всички младежи в БСП трябва да изберат своят такъв!

ele_petrova– Как ще се справите с тенденцията в последните месеци все повече млади хора да напускат БСП ?

 – Смело е да се нарече тенденция. Да, има единични случаи, но сме свидетели на непрекъснат приток на младежи. За да се увеличим обаче, трябва да направим така, че всеки един младеж да намери своята кауза в младежката ни организация. Младежкото обединение не е председател, бюро или национален съвет. То е оръжие, което до този момент не е използвано с всичките свои възможности. Именно за това ние останахме длъжници на тези, които бяха пред Народното събрание вчера! Длъжници сме на всички млади българи, които изпитват глад да бъде чут гласът им!

Незабавно трябва да поведем борбата за достоен живот и реализация на младите хора в България, за достойно детство на децата ни,  защото с парламентарни декларации и трибунки това няма да стане. Не трябва да пишем декларации, а да участваме във всяка битка на студентите, на майките, но не просто да участваме, а да го правим неуморно и умно чак до постигане на реален резултат. Резултат, който всички ще усетят, дори тези, които ни мразят!

Социалните стойности са вечни и когато ние сме техни защитници, трябва да сме до тези, които ги губят! Справедливостта, солидарността и равенството са стойности, които не стават никога стари, не виждат момент, място или човек. И не е достатъчна само внушителната история на БСП, още по-важно е настоящето и бъдещето. Днес БСП се нуждае от силно МО, за да осъществи своята роля в държавата!

– Ще успеете ли да наложите МО като фактор в БСП?

– Ако ме попитате за програма, цели, насоки, мога да ви разказвам много умни неща, заучени фрази, разписани в десетки документи, които дори не знаете, че съществуват! Целите винаги са били едни и същи, неспорни – солидарност, социална справедливост, равен достъп до образование, равен достъп до здравеопазване, добри условия на работното място и справедливо заплащане и т.н. Ако ме попитате обаче за действията, отговорът е друг и той се намира в университета, кафенето пред блока или парка в квартала. В този смисъл крайно наложително е младежката ни организация да има План за действие!Когато действаме и тези ни действия покажат резултати, неизменно ние ще бе бъдем фактор не само в БСП, но и в Държавата!

– Кога председателят на МО на БСП ще бъде и народен представител?

– Този въпрос не е на дневен ред. Чака ни много работа. Ако се справим със задачите ще имаме не само един, а много повече народни представители!

– Как си представяш БСП след 4 години?

– Млада, управляваща и близка!

– Кои са първите три неща, които ще направите, ако спечелите председателското място?

– Първо: В седмицата преди Конгреса на БСП, ще поканя всички кандидати за председатели на БСП, на среща с членовете на новоизбрания НС на МО в БСП, областните председатели и общинските председатели младежи. Ще поискаме да ни представят своята визия за бъдещето на БСП, като в нея ние да имаме своето място! Ще поискаме конкретни ангажименти от кандидатите за председатели на БСП! Второ: Ще организирам разширени срещи с младежките неправителствени организации и други форми на младежки сдружения. Въз основа на проведените такива, ще изработим План за действие на младежката ни организация за предстоящия 6 месечен период. Забележете – за действие, не програма! Същият ще включва отстояване разрешаването на конкретни проблеми като замразените стипендии, високите лихвени проценти по студентските кредити и начисляваната лихва след изтичане на гратисния период, замразените майчински и детски надбавки, липсата на информираност и практически знания по започване на малък или среден бизнес и др. Трето: Ще разработим План „Младеж на всяко ниво“! Същият ще предвижда буквално младеж на всяко ниво – както при изборните длъжности и партийните органи, така и в предхождащите ги листи. Като Планът ще бъде вкаран и отстояван  в изпълнителното бюро на БСП. Четвърто: Ще посетим всяка една общинска организация. Искам да знаем тяхното състояние от първо лице. Станаха четири, извинете! Повече действия, а не думи очаквайте след Конференцията!

– Коя е Вашата война?

Когато говорим за отстояване на социалните стойности, всяка една война е моята! Когато говорим за младеж от нашата организация, неговата война е и моя!

Коментари