Експерти от Троян и Априлци преминаха обучение „Превенция трафика на хора и безопасно поведение в Интернет“


В края на месец ноември в гр. Троян се проведе обучение по актуалната тема „Превенция трафика на хора и безопасно поведение в Интернет“. Организатори на обучителния семинар бяха Община Троян, РУ „Полиция“ гр. Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Троян и Априлци. Двадесет педагогически съветници, психолози и педагози от община Троян и община Априлци взеха участие в семинара. Г-жа Поля Димова, заместник-кмет на Община Троян и Председател на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, откри обучението по наболелите теми и пожела ползотворна работа на всички.

В рамките на два дни участниците в обучението разискваха темите за трафик на хора, уязвимите и рискови групи, безопасно поведение в интернет пространството, училищно базирани програми за превенция трафика на хора и други. Обучението имаше за цел педагозите, които работят активно с децата, да се запознаят с опасностите, свързани с използването на интернет. Пред аудиторията бяха представени рисковете, които крие явлението трафик на хора и различните видове трафик. Участниците изготвиха и представиха училищни програми, свързани с превенция трафика на хора.

Обучителят  Йордан Танковски връчи сертификати на всички участници в семинар-практикума.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари