Ексклузивно! Лъсна грозната истина кой фалира „Елма Троян“!?


Близкият до главатаря на мафиотската приватизация Иван Костов – Борис Бояджиев, обявил във фалит „Елма Троян“, за да открадне бизнеса с моторите, но нещо не му се получи!? Сега скандалният Бояджиев е в истерия, защото не му мина номерът! Това е човекът, който искаше да унищожи традициите в Троян.

Важно е да се знае, че правата на селския бек Бояджиев се защитават от треторазредния адвокат Радан Кънев, който бе изритан неотдавна от кликата ДСБ.

Съвсем явно е, че куклата на конци Радан Кънев вероятно е зарибил Бояджиев с политическо лоби в съдебната власт, която е овладяна от скандалния Лозан Панов.

„Елпром Харманли“ е един от над 33-те елпроми в България. Какво е особеното в „Елпром  Харманли“ обаче.  В Харманли винаги са имали проблем с производството на мотори, това е причината да плагиатстват  от „Елма“, а това винаги е било така и винаги е било проблем. „Елпром Харманли“ е най-малкият елпром от системата на „Елпром България“, за сметка на троянския, който е най-големият в страната и Източна Европа. Това е била и причината селяндурът Борис Бояджиев да иска да фалира „Елма“ в Троян.

Скандалният приватизатор Борис Бояджиев обра народа с приватизационен фонд „Свети Никола“, задигна милиарди, а всички ние и децата ни ще ги плащаме! Скандално е! „Елпром Харманли“ не е купен от Борис Бояджиев, а беше откраднат от акционерите на приватизационния фонд „Св. Никола“, като бе обявен фиктивен фалит, за да се срине цената на акциите и да бъде изкупен за стотинки от Бояджиев и сестра му /Индустриален център Искър/.

Това убягва от погледа на прокуратурата, но не за дълго. За тези престъпления давността не се погасява, защото е престъпление срещу държавата.

Какво се случи обаче? Хиляди измамени акционери „подариха“ активи за милиарди на  Борис Бояджиев, хората останаха с голи обещания, а селският бек от Балканец стана милиардер!

Мутренските подходи на селяндура Бояджиев са типични за 90-те години, времето през което той става милиардер на гърба на народа и за сметка на народа!

Защо КЗК пропусна да се самосезира, че „Елма“ – АД бе обявена в несъстоятелност от фирма, свързана със скандалния грабител на народа и скандален приватизатор, селския бек Борис Бояджиев.

На 08.12. 2011 г. под вх.№7514 в 13:15 ч. в Окръжен съд – Ловеч постъпва молба от фирма „Елком“ ООД- Милано с искане да бъде обявена фирмата „Елма“ АД в несъстоятелност. На 19.05.2017 г. „Елком“ ООД продава на „Глобекс“ – ЕООД  с представител Борис Бояджиев вземането си от 30 000 лв. срещу 1000 лв. Точно тогава лъсна грозната истина и това е повода да си зададем въпросите какъв е сценарият на схемаджията на приватизатор Бояджиев и кой стой зад фалита на „Елма“ и това не е ли повод да се сезира КЗК, има ли престъпление и защо още не са повдигнати обвинения на Борис Бояджиев!?

Комисията по финансов надзор заличи „Елма“

КФН отписа емисии на 26 дружества в ликвидация, сочи справка от 31 октомври 2017 г.

На заседанието си на 30.10.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че отписва „Възраждане 26 Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. На заседанието си на 30.10.2017 г. КФН реши още:

2. Отписва „Изотсервиз-Холдинг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Отписва „МБЕ – Гара Хитрино“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Отписва „Милкана – Червен бряг“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Отписва „Пътни строежи-Сливен“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

6. Отписва „Сердика-Кула“ АД (в ликвидация) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

7. Отписва „Вратица“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 376 630 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

8. Отписва „Диамант“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 133 784 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

9. Отписва „Елма“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 999 680 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

10. Отписва „Енергони“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 547 563 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

11. Отписва „Интериор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 204 883 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

12. Отписва „Капитан Дядо Никола“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на  369 031 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

13. Отписва „Крам Комплекс Груп“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

14. Отписва „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 18 517 545 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

15. Отписва „Лотос“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 205 552 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

16. Отписва „Мануела“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 449 327 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

17. Отписва „Машпроектинженеринг“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 451 684 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

18. Отписва „Металик“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 58 830 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

19. Отписва „Мостстрой“ АД (в несъстоятелност), гр. София, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 574 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

20. Отписва „Оловно-цинков комплекс“ АД (в несъстоятелност), гр. Кърджали, и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 8 413 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

21. Отписва „Полимери“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5 324 513 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

22. Отписва „Преработващи технологии“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 267 484 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

23.Отписва „ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 1 779 524 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

24. Отписва „Рециклиращо предприятие“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 110 019 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

25. Отписва „Химко“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 13 628 275 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

26. Отписва „Явор“ АД (в несъстоятелност) и издадената от дружеството емисия от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 50 952 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

27. Изпраща писмо до „Монбат“ АД за отстраняване в едномесечен срок на констатирани непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации.

28. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Еврохолд България“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 40 336 250  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,30 лева. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

29. Изпраща писмо до „Централен депозитар“ АД с искане в срок 20 работни дни от получаването му да отстрани констатираните непълноти и да представи допълнителни документи и информация във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа, съгласно Регламент (ЕС) № 909 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.

30. Одобрява искането на „Джи Ти Ем Кепитал“ ЕООД (в процес на учредяване) за удължаване на срока за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с образувано административно производство за издаване на лиценз на дружеството като инвестиционен посредник.

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/ekskluzivno-lsna-groznata-istina-koy-falira-elma-troyan_news554691.html

Коментари