Древноримски паметници край Троян с национален статут


Три антични обекта на територията на община Троян официално придобиха статут на недвижими културни ценности от национално значение.

Раннохристиянската базилика «Св. Георги».
Раннохристиянската базилика «Св. Георги».

Това са римската крайпътна станция «Состра» в землището на с. Ломец, раннохристиянската базилика «Св. Георги» в местността «Гергюва черква» в землището на с. Дълбок дол и участък от римски път в северното подножие на Троянския проход, представляващ истинска антична магистрала – широка 7 метра, с осова линия, банкети и съпъстваща инфраструктура като наблюдателни кули и сгради, обслужващи търговския трафик в прохода през древността.

Заповедите, с които Министерството на културата дава високата категория на паметниците, и които бяха чакани 4 месеца, са подписани от министър Вежди Рашидов на 17 юли.

Обектите попадат в границите на много добре запазен крайпътен античен комплекс, разположен на важния за Римската империя път, свързващ Дунав (при с. Гиген) и Филипополис (дн. Пловдив). Комплексът е сред най-бързо развиваващите се туристически дестинации в Северна България през последното десетилетие, а придобитият статут ще му позволи да кандидатства за финансиране по европейски програми.

Коментари