До 10 януари 2021 гражданите и бизнесът могат да заявяват безплатно е-услуги, вкл. към Община Троян


От Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) информираха, че до 10 януари 2021 г. гражданите и бизнесът могат да заявяват и получават електронни административни услуги чрез Единния портал на ДАЕУ на интернет адрес www.egov.bg, като подписват заявленията си безплатно с квалифицирани електронни подписи (КЕП) на БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис” АД. С КЕП-ове на двете компании ще се ползват услуги на всички централни, областни, общински и специализирани администрации, които са достъпни на Портала чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-услуги. Подписването на заявленията е без такса и може да се извършва в платформите на дружествата, съответно https://my.b-trust.bg иhttps://portal.evrotrust.com

Припомняме, че в условията на епидемична обстановка, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, Община Троян обяви телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация и възможността за подаване на искане за електронни услуги.

Общинската администрация призовава ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез сайта на Община Троян или Единния портал за електронни административни услуги на ДА „Електронно управление“, за да се ограничат контактите и струпването на хора на гишета в условията на въведените ограничителни мерки в страната.

От 14.12.2020 г. Община Троян предоставя 4 нови електронни услуги за граждани и бизнес, насочени към местни данъци и такси.

ДА „Електронно управление“ разработи и предоставя, чрез Единния портал за електронни административни услуги всички видове декларации по Закона за местните данъци и такси.

Заявяването, заплащането и получаването на електронните услуги може да направите по следните начини:

Напомняме Ви, че заявените по електронен път обикновени услуги по гражданско състояние и в областта на „Местни приходи“, към момента се издават безплатно.

Коментари