Донка Михайлова: Ще положим всички усилия да защитим здравето на хората по време на изборите


Радваме се, че тази среща се провежда преди насрочване на датата за изборите. Ние се тревожим най-вече за струпването на много хора по време на изборния процес. Първият такъв момент е получаването на изборните протоколи. Ние смятаме, че това може да бъде регулирано. Това каза Донка Михайлова, кмет на община Троян, по време на срещата между президента и членове на НСОРБ.

Михайлова изтъкна като най-голяма трудност предаването на изборните резултати: „Нас ни тревожи най-много предаването на изборните резултати. На последните избори имаше много неприятни инциденти. На практика след като комисиите минат през общината ние насочваме комисиите към общи автобуси, с които те пътуват. Според нас тук трябва да бъде създадена една различна организация, която да защити членовете на СИК.“

Проблем според нея ще бъдат големите избирателни секции: „В малки помещения се струпват много хора“. Най- сериозната тревога е осигуряването на равно право на глас на всички карантинирани.“ Относно организирането на гласуването в лечебните заведения тя заяви, че вече има добре организиран процес за гласуване в болници.

Сериозен проблем е намирането на членове на секционни избиратели комисии. Според Михайлова трябва да се създаде допълнителна мотивация за привличането на членове на СИК в COVID отделения.

„Предизвикателство ще бъдат карантинираните и болните с леки симптоми от COVID-19“, заяви Михайлова. Според нея обаче това не предполага лесно организиране на провеждане на гласуването за тези хора.

Тя завърши като каза, че ще бъдат положени всички усилия, за да се защити здравето на хората и да се организира един честен изборен процес, но въпросителните към този момент са много.

източник: novini.bg

Коментари