Донка Михайлова: Бизнесът в Троян изпитва сериозни затруднения


  1. Koга ще започне дензифекциране на пътищата в Троян и тяхното миене?

Както и други общини в страната, така и общинската администрация в Троян изпитва затруднения при доставянето на заявените дезинфектанти, тъй като доставките се бавят. Чакаме всеки момент доставка. В готовност е нужната техника. Веднага след като бъдат доставени заявените количества, ще започне дезинфекцирането в града. Мнението на специалистите е, че тази мярка не дава особено надежден резултат и хората не бива да разчитат основно на нея. Тя няма как да замени другите дезинфекционни и личните хигиенни мерки. Въпреки това ще организираме и нея. Почистването и цялостното измиване, познато като пролетно измиване, което ежегодно трае по два месеца, ще започне на по-късен етап, тъй като за този процес е необходимоангажиране на повече хора и концентрирането им на едно място.


2. Кога ще бъдат затворени всички детски площадки в града, както и тези в училищата и детските градини?

Както вече няколкократно бе съобщено училищата и детските градини са затворени. Обхождаме детските площадки, те не се ползват. Преустановени са всички извънкласни мероприятия. Учениците и децата вече се обучават в дистанционна форма на обучение. Община Троян апелира родителите и вкъщи внимателно да разясняват на своите деца защо е важно към настоящия момент да не се събират и да играят с други деца по детски площадки.    


3. Градският стадион затворен ли е?

Градският стадион не е затворен, но на него не могат да се провеждат спортни събития, тренировки и други организирани събирания, съгласно всички издадени към момента разпоредби в условията на Извънредно положение в страната. Имаме сигнали, че сутрин и вечер там се събират възрастни хора, които се разхождат. Разпоредих проверки на Полицията и Община за контрол на ограничението, наложено от Заповед на Министъра на здравеопазването.  Бихме искали да използваме възможността да апелираме хората да бъдат отговорни, да спазват всички препоръки на експертите и издадени заповеди и да пазят своето здраве и здравето на околните.


4. Колко са карантираните хора на територията на Община ТРОЯН и спазвали се карантината от тях?

Числото се променя непрекъснато, непрекъснато се променят и критериите, по които става карантинирането. Първо това бяха хора определяни от граничните здравни пунктове и пристигащи при нас по списъци от РЗИ, към тях се прибавиха контактните лица със заболелия ни съгражданин и най-скоро – тези, определени със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Имахме сериозни проблеми с нарушаване на карантината, най-вече с няколко шофьори от превозвачески фирми. Мисля, че този проблем вече е преодолян в голяма степен. От органите на МВР и от кметовете на села се правят ежедневни проверки в домовете на гражданите под карантина. Три лица, нарушили наложените им ограничения са дадени на Прокурор. Служителите на РУ на МВР гр. Троян контролират спазването на разпоредбите, имаме много добро взаимодействие с Полицията и Прокуратурата.

За случаи на нарушение на разпоредбите и заповедите на Националния оперативен щаб, на министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Троян, молим гражданите да подават сигнали на телефон в Община Троян 0670 68050, който работи денонощно или на прекия телефон на РУ на МВР Троян 0670 62218.


5. Какви мерки се взимат, за да бъдат преустановени събиранията на групи от ромските гета?

Там е най-трудно. Правят се системни проверки. Водят се разговори с хората. Спряхме общите срещи за организация на работата в „Комунални услуги“. След като получим дезинфектанти за открити площи ще обработим районите, в които е концентрирано ромското население.


6. Има ли извършени проверки от Община Троян дали се спазват изискванията на Националния щаб в предприятията и фирмите в Троян?

На 17 март издадох заповед, с която разпоредих: Всички предприятия на територията на община Троян да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им. Във фирмите в които е възможно, да се приложи системата „хоум офис“ (работа от вкъщи).

Общината има ограничени възможности на контрол в частните фирми. Но сме в постоянен контакт с повечето работодатели на територията на общината и продължават разговорите. В последните дни водих лични разговори сигурно с повечето от общината. Консултирам решенията с отделни работодатели. Истински благодарна съм на троянските търговци, че след като ги призовах да затворят магазините си в израз на грижа към своите работници и своите клиенти, около 90% от тях го направиха.

Бизнесът изпитва сериозни затруднения. Ще си призная, че в ежедневието ми е най-трудно да взимам решения, които да намират верния баланс между грижата за здравето на хората и опазването на работните им места. Естествено здравето е безусловен приоритет. Но не спирам да мисля и за това как ще продължим, когато всичко отмине.

Коментари