Докога и защо?


Преди дни Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет излезе с декларация по повод сигнали за въздействие върху независимостта на съдиите Владислава Цариградска, Антоанета Симеонова, Райна Мартинова и Цветко Лазаров.

Колегията заяви, че посегателствата срещу съдии нарушава тяхната независимост, върховенството на закона и устоите на държавността. Индиректно за всичко това се обвинява обществото и в частност медиите.

Симпатично, но май тежко невярно. Защо ли? Ами, ще дадем отговор, като ние зададем няколко въпроса към Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет.

Вярно ли е, че през 2017 година съдията докладчик Цветко Лазаров по гражданско дело с номер 5459/2016 г. си е направил отвод след като в зала става огромен скандал, от който пък става ясно, че ответникът е представил записна заповед издадена в полза на майката на съдия Лазаров? Нещо повече. Оказва се, че един от експертите, Людмил Георгиев, има договор за заем отново с ответника.

Въпрос към Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет, вярно ли е това и нормално ли е? Имали разследване по този въпрос? Ако има такова, на какъв етап е то? Имали резултат? Или ще приемем, че имунитетът на съдиите не е функционален, а личностен.

Сиреч, съдиите могат да си правят каквото си пожелаят без да се съобразяват за последствията тъй като според тях те не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове. Освен ако, извършеното от тях е умишлено престъпление от общ характер. Така поне казва член 132 от Конституцията на Република България. Втори въпрос. Вярно ли е, че съдия Владислава Цариградска – Бировска, която бе повела протеста срещу избора на настоящия главен прокурор Иван Гешев, по гражданско дело 334/2018 г. на РС – Луковит, което вече тя отдавна е превърнала в търговско-наказателно, бракоразводно и т.н. сис е позволила да изпрати делегат при една от страните за да договори благоприятен изход на делото?

Вярно ли е, че същата съдийка е обикаляла домовете на страните по делото и извън протокола ги е привиквала и заплашвала, че ако не се „вразумят“ ще стане лошо? Допустимо ли е това?

Какво дава право на един магистрат да се разпорежда извън съдебна зала?

Тук няма да обсъждаме морала, задълженията и това, че тези лица трябва да служат за пример на обществото. Задаваме само въпрос, законни ли са техните действия и отговарят ли на съдийската етика те? Ние не сме разследващ орган и затова ще оставим тези отговори на компетентните органи.

Вярно ли е, че съдия Весела Сахатчиева от ОС – Плевен е конституирала като кредитор „Совтранс Ауто“ ЕООД по търговско дело 105/2016 г. по описа на ОС – Плевен с което „Совтранс Ауто“ ЕООД става мажоритарен кредитор с вземания на стойност над 8 милиона лева, като за съдия Сахатчиева явно не е съществено обстоятелството, че „Совтранс Ауто“ ЕООД е учредено с капитал 2 лева, 2 месеца преди да конституирано като кредитор. Вярно ли е, че същото дружество не осъществява никаква дейност? Вярно ли е, че то регистрирано на два несъществуващи адреса и без материална и кадрова обезпеченост? Тези обстоятелства явно са без значение за съдия Сахатчиева. Защото в такъв случай излиза, че със своите „законосъобразни“ съдебни актове физическото лице по чиято молба е открито производството по несъстоятелност, а именно Стойка Димова Павлович (чрез своя съпруг Александър Христов Павлович, собственик на мажоритарния кредитор „Совтранс Ауто“ ЕООД) от кредитор с прието вземане в размер на 10 361 лева става собственик на множество атрактивни имоти в град София на стойност повече от 8 милиона лева. Вярно ли е това? Нормално ли е избрания оценител Владимир Вълчев през месец юли 2017 година да оцени жилище в центъра на София на улица „Узунджовска 11“ с площ около 100 кв.м. за 7 500 лева. Искаме и ние! Същевременно Вълчев е оценил друг апартамент с площ 137 кв.м. в същата сграда за 1 милион лева! Засега ще спрем дотук. Но, продължаваме да питаме, нормално ли е това? И докога ще търпим арогантността и безобразието на хора облечени във власт, докато те обслужват мафията. Нужно ли е, чужди посолства да посочват, кой е корумпиран в държавата ни, а ние да излизаме с декларации в защита на лица обслужващи мафията. Докога, уважаеми членове на Съдийската колегия?

Източник: wow-media.bg, blitz.bg

Коментари