Дистрикт гуверньорът посети Ротари клуб Троян


Дистрикт гуверньорът на Ротари България – Нина Митева, проведе на 6 октомври среща с Ротари клуб Троян, на която представи посланието на годината и се запозна с членовете и дейността на клуба домакин.

Темата на настоящата 2015-2016 ротарианска година, започнала на 1 юли, е „Бъди дар за света“. Тя е зададена от президента на Ротари Интернешънъл К. Р. Равиндран и изразява личната философия на 50-годишния бизнесмен от Шри Ланка, че правейки добро на някого по света, човек израства като личност.

Подчинена на това послание, както и на мисията на Ротари да съдейства за решаването на най-наболелите хуманитарни проблеми в света, е дейността на Ротари клуб Троян. Проекта, който изпълняват неговите членове сега, е свързан със затлъстяването и здравословното хранене на децата. Първата част от него включва финансиране на книжка, която по подходящ за децата начин ще обяснява същността, принципите и ползите от здравословното хранене. Изданието ще се разпространява безплатно, така че всяко дете в общините Троян и Априлци ще я получи като подарък.

„Проектът обаче има и дългосрочни цели, чието постигане предполага беседи и дискусии с деца и ученици; работа с институциите, свързани със столовото хранене в училищата и детските градини; изграждане на опитни полета, където малките троянчета да видят как се отглеждат зеленчуците, за да знаят, че те не растат в магазините или на малкото пазарче“, обясни президентът на Ротари клуб Троян.

Ангажираността на организацията с този и други важни проблеми е сред причините за авторитета й в мрежата на Ротари България (Дистрикт 2482). „Ротари клуб Троян е един от най-силните и стабилни клубове, с устойчиво развитие във всичките си дела, със смислени и добри проекти. Той е прекрасен пример за клуб в неголям град, който съществува със силата на приятелството, със силата на полезни проекти, със силата на ротарианския дух“, каза по адрес на домакините дисктрикт гуверньорът на Ротари България за 2015-2016 г. Нина Митева.

Коментари