Димитър Вучков е новият младежки председател на БСП Троян


Днес се проведе отчетно-изборно събрание на младежката организация на БСП в Троян. На нея беше представен доклад за изминалия четиригодишен мандат и бяха набелязани проблемите, с които новото ръководство трябва да се заеме. В битката за председателското място се състезаваха Димитър Вучков и Васил Гадевски.

mbsp-dimitar-vuchkov
От ляво на дясно – Васил Гадевски, Димитър Вучков и Цанислав Мончев

След тайно гласуване за председател бе избран 34-годишния Димитър Вучков, за зам.-председател 27-годишния Васил Гадевски и за секретар – 22-годишния Цанислав Мончев. Честито на новото ръководатво!

Коментари