Децата от троянските училища и детски градини получават пресни зеленчуци по схема „Училищен плод“


Държавен фонд „Земеделие“ разгледа и одобри общо 379 доставчици на свежи плодове и зеленчуци в детски градини и училища в страната, за Кампания 2015/ 2016 г.

Децата в близо 3 500 учебни заведения в цялата страна получават пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ през 2015/2016 г. Основната цел, която е заложена в прилагането на схемата, е грижа за здравето на децата. Плодовете и зеленчуците по схема „Училищен плод“ се предоставят на групи учащи се, посещаващи редовно учебните заведения: в детските градини са включени децата от I до подготвителна група включително; в училищните заведения са включени децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас включително, в държавните, общинските и частните училища.

В нашата община всички общински училища (10 бр.) и детски градини (8 бр.) получават пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за 2015/2016 г., от 02.11.2015 г., в рамките на четири месеца, през зимния период. Честотата на доставки се уточнява с договор между директорите и доставчика. По схемата са обхванати общо 800 деца в детските градини (от I до подготвителна група) и 1030 деца в училище, в т.ч. ученици от подготвителна група и деца от I до IV клас.

Коментари