Дейности от капиталовата програма през месец август – Община Троян


Изминалите месеци бяха белязани с изпълнението на най-мащабния проект, реализиран в община Троян, а именно „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“. С приключването на проекта, усилията на Община Троян са насочени към продължаване работата по изпълнение на програмата за възстановяване на улици, засегнали от него. Такива са улиците „Здравец“, ул. „Минко Марковски“, ул. „Проф. Шипковенски“.

Фирма „МИКРА – КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, започна работа по рехабилитацията на ул. „Здравец“ на 28.07.2015 г. Извадени са старите бордюри и тротоарни плочи, извършват се изкопни работи и предстои полагане на нова асфалтова настилка. След 10.08.2015 г. фирма „Пътприбор ООД“ започва работа по ул. „Проф. Шипковенски“. На същата дата, 10.08.2015 г., ще бъдат отворени офертите за обществена поръчка за определяне на изпълнител на обект „Реконструкция на ул. „Минко Марковски“.

През месец август ще се работи по изграждане на тротоари от лявата страна на ул. „Радецки“. В частта „Рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на община Троян“ е включено и тротоарното платно от ул. „Генерал Карцов“, разположено срещу бензиностанция „Петрол“, както и възстановяване вида на каменния зид и облицовка при градинката.

До края на седмицата предстои подготовка за асфалтиране на ул. „Дъскотина“, както и  приключване работата по втори етап от реконструкцията по ул. „Д-р Спас Бояджиев“.

През изминалата седмица експерти обсъдиха предварителния проект на Общия устройствен план за община Троян. Един от наболелите въпроси, който участниците дискутираха е свързан с липсата на паркинг пространства. Общината обмисля възможността за цялостна програма за паркинг пространствата и първата стъпка, която предприема в тази посока е с реализирането на първи етап от изпълнението на обект – направа на паркинг в имота, който се намира в непосредствена близост до Многофункционалната сграда. Предвидено е разрушаване на съществуващите основи на сгради, изграждане на канализация за отводняване и полагане на кабели за осветление.

Коментари