Две училища от област Ловеч с допълнителни средства за стипендии на отличници


94 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП ЗА ВИСОКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

СОУ „Васил Левски“ – Троян  и Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч ще получават допълни средства за стипендии за образователни резултати. Троянската гимназия е класирана в първа група и ще получи 20 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование. Ловешката езикова гимназия е в трета група и ще получава по 50 лв. на ученик.

Министерството на образованието и науката отпуска допълнителни средства на 94 училища от цялата страна за постигнати много добри образователни резултати. Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап., т.е. от IX до XII клас. Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии, може да видите тук.

Коментари