Две нови електронни услуги започна да предлага Община Троян


Две услуги, които Община Троян предлага, вече ще може да се подават и по електронен път. Това са Заявление за отпускане на еднократна помощ за новородено или осиновено дете и Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства. За изминалата 2018 г. на място в администрацията са подадени 115 бр. заявления за отпускане на еднократна помощ, за справка към месец май на 2019 г. са подадени 28 бр. заявления и 474 бр. заявления за пропуски, като към месец май на 2019 г. са 265 бр. Община Троян продължава да работи в посока разширяване предлаганите онлайн услуги за по-голямо удобство на гражданите, спестяване на време и средства при пътуване до администрацията.

Коментари