Две момичета, по програма „Старт в кариерата“, попълват екипа на Общинска администрация Троян


Моника Данева и Поликсения Кинтова са двете нови попълнения на Общинска администрация, гр. Троян. Те започват работа на 25 януари по програма „Старт в кариерата“. И през 2016 г. млади кадри ще направят първи стъпки в кариерното си развитие в Администрацията. Практиката показва, че когато младите специалисти докажат качества и усърдие, има шанс работното място за девет месечния им стаж да се превърне в постоянно.

Кметът на общината г-жа Михайлова и ресорният заместник-кмет г-жа Димова посрещнаха момичетата в първия им работен ден и им пожелаха успех в начинанието.

Моника е бакалавър по „Стопанско управление“ от Лесотехнически университет в София и завършва магистратура по специалността „Международни икономически отношения“, МП „Международни проекти“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Тя започва работа в дирекция „Общинска собственост и икономика“, звено „Земеделие“. Поликсения, която по време на програмата ще работи в Звено „Обществени поръчки“, е бакалавър, специалност „Финанси“ от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. И в двете звена започват отговорни процеси и предстои усърдна работа на новите стажанти.

Г-жа Михайлова пожела на момичетата работата в Администрацията да бъде интересна за тях, да съумеят да се докажат и да работят добре. И двете момичета споделиха, че искат да останат и да се реализират в Троян.

 

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари