Двама млади специалиста ще трупат стаж в Община Троян по програма „Старт на кариерата“


Ангелина Бочева и Цанко Симеонов започнаха работа в Община Троян от 6-ти февруари. Те са част от програмата „Старт на кариерата“, която дава възможност на млади специалисти да трупат стаж по специалността си в рамките на 9 месеца.

Ангелина е завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, бакалавър „Балканистика“ и магистър „Културно-историческо наследство (Културен туризъм)“ и ще подпомага дейността в Информационно-културен център. Цанко е магистър със специалност „Водоснабдяване и канализация“ в УАСГ, гр. София.

В първия работен ден младежите бяха посрещнати от кмета Михайлова и заместник-кмета Русенова. Ръководството пожела на младите специалисти успешна реализация, а те от своя страна благодариха за възможността и си пожелаха да оправдаят очакванията на общинското ръководство за успешно представяне в програмата.

В последните два мандата на кмета Михайлова, по програма „Старт на кариерата“ са работили 20 младежи, а по програма „Обучения и заетост за младите хора“ – 11. От тези програма на постоянна работа в Община Троян са назначени 14 човека.

Коментари