От петък 01 юни 2018г. започва последвотелно откриване на летния сезон на комплекс „Острова“. Басейнът е над 27 °C и е още едва месец май. Предстои отваряне на част от „Острова“ още в петък (01.06.2018 г.), като седмица по-късно ще бъде пуснат целият външен комплекс … следва продължение!