Горенето на сухи дърва намалява мръсния въздух с над 40%


В разгара на зимния отоплителен сезон, Министерството на околната среда и водите напомня на потребителите някои съвети, които ще помогнат във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици, които са вредни за човешкото здраве. В страната много голям брой домакинства се отопляват на дърва. Затова директорът на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ Иван Ангелов напомня, че горенето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

„Най-добре е дървата да се оставят да изсъхнат по естествен път за около година. Ако обаче това е трудно, хората, които се отопляват с дърва, могат да ги купят през април-май и до началото на зимния сезон (ноември-декември) те вече ще бъдат изсушени значително“, обяснява Ангелов. Нашата препоръка е гражданите постепенно да преустановят практиката да купуват дърва в последния момент преди отоплителния сезон и веднага да ги горят, добавя експертът.

Друга важна полза за хората от горенето на сухи дърва е, че те са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постигне желаният комфорт на отопление, казва още Иван Ангелов. Много е важно също така комините да са добре почистени от сажди.

Ако хората се отопляват с въглища, те също могат да предприемат определени стъпки, с което да допринесат за по-чист въздух. Могат да купуват въглища с по-високо енергийно съдържание, защото те съдържат по-малко сяра и пепел и съответно при изгарянето им се емитират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са с по-високо енергийно съдържание и за сезона ще е нужно по-малко количество. При покупка на въглища е добре да поискате от продавача сертификат за калоричността им, казва още Иван Ангелов.

Във връзка с множеството запитвания, МОСВ за пореден път информира, че няма европейска директива, която да налага забрана на отоплението с дърва и въглища, считано от 2016 г. На МОСВ не е известно да се водят преговори за въвеждане на такава. Нещо повече – ако темата бъде повдигната, министерството ще бъде твърдо против.  Категоричното становище и политика на МОСВ е да се подобрява качеството на въздуха не чрез забрани, а чрез стимули, отчитайки социално-икономическото положение в страната.

Източник: lukuvit-news.com

Коментари