Глобиха със 100 хил. лв. Лукойл


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) глобява „Лукойл Нефтохим“ със 100 хил. лв. за разлив на бензин край бургаския квартал „Долно Eзерово“.

Санкцията е за допуснатото замърсяване и за нарушаването на комплексното разрешително от фирмата, коментира министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

На 19 юни Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Бургас ще връчи акта на фирмата, на базата на който ще бъде издадено наказателното постановление.

Освен това ще бъдат издадени предписания за ликвидирането на всички щети. Те ще включват цялостно почистване на замърсените терени, осигуряване на допълнителни мерки за контрол и превенция чрез засилена охрана, както и осигуряване на видеонаблюдение по трасето на продуктопроводите.

В случай, че при последващ оглед от РИОСВ-Бургас бъдат открити мъртви птици или бозайници, които са защитени видове, рафинерията подлежи на допълнителни глоби по Закона за биологичното разнообразие, уточняват от екоминистерството.

От коритото на река Чукарлийска  днес са източени близо 20 тона бензин,

разлят от тръбопровода на „Лукойл Нефтохим“. На мястото от вчера работи кризисен щаб, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.

На две места по протежението на реката са поставени бонови заграждения, за да се ограничи разливът на гориво. Изградена е защитна дига, която да спре преливането на замърсената вода от река Чукарлийска в езерото „Вая“.

От РИОСВ-Бургас съобщиха, че не са регистрирани превишения на измерваните замърсители от автоматичната станция за измерване чистотата на въздуха в кв. „Долно Езерово” в Бургас.

В квартала от днес е разположена и мобилна станция на Изпълнителната Агенция по околна среда. Измерените стойности и от двете станции не показват отклонения от нормите за качество на атмосферния въздух.

В село Братово е разположена мобилната станция на община Бургас. Данните се следят в непрекъснат режим. Няма опасност за жителите на близките населени места.

Източник: МОСВ

Коментари