Георги Терзийски участва в среща на високо ниво на министрите на туризма на ЕС


Областният управител Георги Терзийски участва като официален гост заедно с всички областни управители в среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС. Темата на форума, който се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, бе „Туризъм и икономически растеж”. Проведени бяха три панелни секции – „Туризъм и икономически растеж – свързаност, дигитализация и инвестиции”, „Туризъм и сигурност – геополитически и геоикономически аспекти” и „2018 – Година на туризма ЕС-Китай – нови измерения, предизвикателства и възможности”.

Срещата бе открита от министъра на туризма Николина Ангелкова, еврокомисарят по вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбиета Биенковска и Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили. В срещата участваха и държавни представители на Западните Балкани. Сред официалните гости бе и Генералният секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, представители на международни туристически организации, ЕК, ЕП и Комитета на регионите и бизнеса.

В правото си на официален гост на събитието Терзийски покани за участие и експерта от Областна администрация Нели Митева, директорът на Областния информационен център Росица Денчева, както и председателя на сдружение „Съвет по туризъм” в Троян Николай Ялъмов.

Във фокуса на събитието бе обсъждана ролята на туристическия сектор като устойчив фактор за икономически растеж и интеграция в регионален и общоевропейски аспект. Бе обърнато сериозно внимание на въздействието на т.н. „споделена икономика” върху развитието на туристическия сектор, възможността за приемане на общностен подход, приложим и на регионално и местно равнище.

При откриване на форума министър Ангелкова обърна внимание на огромния потенциал, който България притежава за развитие на културно-историческия туризъм и информира, че сме сред трите страни в Европа с най-много разкрити артефакти на територията си. България има много възможности да популяризира пред света своите забележителности и културно наследство. В това отношение изключително полезна ще е идеята за създаване на карта на 100-те европейски туристически обекта, базирана на опита от българската карта на 100-те национални туристически обекта у нас, подчерта министър Ангелкова. Тя цитира данни на Европейската туристическа комисия, според които през 2017 г.  международните туристически пътувания в Европа са 671 млн. и са се увеличили с 8,4 на сто в сравнение с година по-рано. Информация за приходите от туризъм в Европа за миналата година все още няма, но през 2016 г. те са били повече от 440 млрд. долара (приблизително 359 млрд. евро).

„Туризмът осигурява и 12% от европейските работни места. Така секторът се нарежда сред първите три икономически отрасъла, допринасящи за създаването на брутен вътрешен продукт“, заяви още министър Ангелкова. По време на срещата се обсъдиха условията за постигане на по-добро качество на туристическия продукт и създаване на допълнителна свързаност особено на Балканите, където интеграцията в туризма вече е постигната.

Министър Ангелкова подчерта важната роля на отрасъла за икономиката на всяка страна и изтъкна изключително добрите резултати на България. Общият брой чуждестранни туристически посещения през 2017 г. са 8,882 млн. и се отчита нарастване от 7,6 на сто спрямо година по-рано. От тях най-голям дял имат посещенията от страните членки на Европейския съюз. През 2017 г. те са били повече от 5,45 млн., което е над 61 на сто от всички чуждестранни пътувания до нашата страна през 2017 г. Ръстът е с 8,2% спрямо година по-рано. Приходите от международен туризъм в България нарастват с 9,1 на сто за периода януари-ноември 2017 г., съпоставено със същия период на 2016 г. В абсолютна стойност постъпленията от международен туризъм през 11-те месеца на миналата година  достигат над 6,6 млрд. лв.

Коментари