Георги Терзийски: Да приобщим родителите в избора на професионалното образование


Да приобщим родители за избора на професионално образование на младите хора. Защото изборът на професия е сериозна крачка в техния живот и това тя да е конвертируема на пазара на труда е гаранция за успеха им. Това бе основното послание, което отправи в приветствието си до участниците в регионалната среща за тенденциите в развитието на професионалното образование, която се проведе днес в Ловеч, областният управител Георги Терзийски. В нея участва зам.-министърът на образованието Таня Михайлова и експерти на Министерство на образованието, както и представители на регионалните управления, директори на професионални училища, експерти от областите Ловеч, Плевен, Велико Търново и Габрово.

Преди почти една година – на 21 ноември, тук в тази зала на поредния форум за професионалното образование подчертах, че професионалното образование и неговата неразривна връзка с местния бизнес е на първо място в скалата на моите приоритети и като обществена фигура, и като член на политическия кабинет. Това не е променено. И тогава, и днес съм категоричен, че е налице остра необходимост от нов подход при формиране на план-приема за всяка нова учебна година. Миналата година направихме опит, надявам се успешен, да покажем, че не е трудно да седнат на една маса страните – училище-бизнес-инспекторат-комисия по заетостта. Сега остава нелеката задача да включим в този дебат и родителите, подчерта областният управител.

В презентацията на РУО – Ловеч, бе широко застъпено участието на областния управител Георги Терзийски и подкрепата му за развитието на професионалното образование в областта.

Досега професионалното образование бе в ъгъла, смятам, че този модел трябва да се разбие, защото то дава неща, които не се случват във всички училища – от една страна това е диплома за завършено средно образование, но от друга и свидетелство за професионална квалификация. Няма друг начин едновременно да имаш и двете и веднага да започнеш работа. Професионалното образование е с най-бърза добавена стойност, защото веднага може да се започне реализация. И тук е разковничето, подчерта зам.-министър Михайлова. Тя акцентира на това, че трябва да се промени мисленето. По думите й професионалното образование е секторът, където предизвикателствата са най-много. Бизнесът с професионалните гимназии могат да направят възможни реализацията на учениците. Професионалното образование обаче трябва във всеки един момент да отговоря на динамично променящите се изисквания на икономиката. Това поставя нови изисквания за нови, съвременни професии, както и изисквания към учебното съдържание и материално-техническата база, подчерта още зам.-министър Михайлова. Тя се спря още и на липсата на кадри. Днешният форум е в отговор на поставените въпроси на Национален форум за професионалното образование, провел се на 13 септември, с активното участие на работодателските организации и бизнеса.

В хода на разговорите Терзийски коментира, че бизнесът се задъхва вече за квалифицирани кадри – средни специалисти и инженери.

Тези, които ме познават и следят работата ми знаят, че диалогът с местния бизнес и инвеститори е друг приоритет за мен. И за да не водим разговори откъде да вкараме специалисти, трябва да работим много в промяна на отношението към професионалното образование тук в област Ловеч. Темата е приоритетна и за правителството, стратегическите и нормативни документи са налице, програми има, интерес от страна на бизнеса има, воля има – остава на практика да постигнем това – да превърнем професионалните паралелки в т.н. „елитни”. И да обясняваме непрекъснато на децата и младите хора, че изборът на професия има различни измерения и това тя да е конвертируема на пазара на труда е най-важната част, защото гарантира работа, добро заплащане, самочувствие и удовлетвореност, а нали това е което искат младите хора и ние, техните родители за тях, коментира още областният управител.

Коментари