Генералният адвокат на СЕС подкрепи КПКОНПИ по делото за конфискация на имуществото на Цветан Василев


Излезе ключово становище на Генералния адвокат на Съда на Европейския съюз (СЕС) Eleanor V. E. Sharpston по преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд (СГС) по делото на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за конфискация на активите на банкера беглец Цветан Василев. Генералният адвокат Sharpston в голяма степен застъпва тезата на Антикорупционната комисия и заключава, че веднъж започнато гражданското производство по конфискация на престъпно имущество се води независимо от наказателното производство, образувано срещу разследваното лице. „Гражданското производство се фокусира върху имуществото, а не върху лицето, което е разследвано“, пише още в становището. Според Sharpston произходът и начинът на придобиване на активите се разследват с оглед определяне дали те трябва да бъдат запорирани или конфискувани. „Гражданската конфискация не е обвързана с резултата от наказателното производство“, смята още Eleanor V. E. Sharpston.

Същата теза многократно застъпваше и вече бившият председател на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който остро възрази срещу преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от СГС до Съда в Люксембург. През пролетта на 2018 г. Георгиев изрази опасения, че питането има за цел блокиране на делото, което КПКОНПИ води срещу укриващия се в Сърбия Цветан Василев. „Смущаващото в преюдициалното запитване на СГС е, че то възпроизвежда обстоятелства, посочени от страна на Цветан Василев“, каза в интервю за „Правен свят“ Георгиев. Думите му станаха повод за масирана кампания срещу него, в която основни действащи лица бяха ръководствата на Съюза на съдиите в България (ССБ) и на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, както и медиите, собственост или финансирани от подсъдимите Иво Прокопиев и Цветан Василев… Виж още ТУК

Коментари