В Община Тетевен бе обсъден проектът за реконструкция, благоустрояване и подобряване на централния градски площад


На 3 ноември в заседателната зала на Община Тетевен,  се проведе обществено обсъждане на проекта за „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на централен градски площад и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен“. Проектът е изработен по договор № 474/19.09.2016г. с „Би Енд Джей Груп“ ООД, от подизпълнител „Инжпроект“ ООД, гр. София.

4Участие в срещата взеха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Борис Врабевски, секретарят на Общината Цветелина Стоянова, председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, Директори на дирекции и началници на отдели при Общината, общински съветници и граждани.

По време на общественото обсъждане беше направена презентация от проектантския екип, включваща 3D модели на обекта в два варианта. Те предвиждат реконструкция и модернизация на детската площадка, увеличаване на зелените зони и места за отдих, оформяне на естествена сцена за обществени мероприятия, преход между различните нива на терена чрез достъпни за хората с двигателни увреждания начини, вмъкване на нов елемент – малък фонтан и художествено осветление.

Получи се оживена дискусия между присъстващите, като всеки имаше възможността да направи своите предложения, които бяха обсъдени с авторския колектив. Най-вероятно ще бъде изготвен комбиниран вариант между двете предложения.

 

Коментари