В навечерието на 3 декември – Ден на хората с увреждания, в Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни увреждания


Дни преди световния Ден на хората с увреждания, в Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни увреждания. Както през месец август Община Троян информира, проект на администрацията беше одобрен за финансиране и реализация, в извънредна кампания на проект „Красива България“ (ПКБ). Припомняме, че в периода 21.06.-23.07.2018 г. се проведе извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по ПКБ, като по време на нея всеки кандидат можеше да кандидатства с проектно предложение по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“. Община Троян разработи проект за „Осигуряване на достъпна среда в административната сграда – общинска собственост, находяща се на адрес гр. Троян, пл. „Възраждане“ 1, чрез поставяне на подемни съоръжения (платформи) за преодоляване на различни нива от хора с двигателни проблеми“. Проектът възлиза на обща стойност  34 250 лв., като община Троян осигури 30 % съфинансиране. Проектът осигури стълбищен платформен подемник, състоящ се от сгъваема платформа движеща се по водеща релса, монтирана на вертикални стойки, анкерирани в стълбищната конструкция. Статистиката на Община Троян сочи, че средно годишно посетителите на сградата са над 35 хил. души и част от тях са хора с двигателни проблеми.

В троянската администрация вече има достъпна среда за трудноподвижни хора и хора с двигателни увреждания – необходимост, която посетителите на администрацията очакваха.

Коментари