В МВР е открита телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления в изборния процес


До 05.04.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.
На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. 
Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.

Коментари